Media

Mediekontakten i kommunikasjonsavdelingen koordinerer kontakten med massemediene og kan sette deg i kontakt med rett person i det regionale helseforetaket.

Medievakttelefonen er betjent hele døgnet, og vi gjør alltid vårt beste for å hjelpe journalister. Etter kontortid er ikke medievakten til stede i Helse Sør-Østs lokaler. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i kontortiden (08.00-16.00).

Mediekontakten treffes på:

Telefon 971 47 065 (ikke send sms)

E-post: medievakt@helse-sorost.no

Dette er kommunikasjonsavdelingen

Nøkkeltall

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Vi har samlet tall og fakta, hovedsakelig fra årsrapporter og årlig melding på en side.

Gå til siden med nøkkeltall

Pressebilder

Pressen kan fritt bruke bilder av ledere i Helse Sør-Øst RHF eller styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

Gå til side med bilder av ledelsen 

Offentlig journal/postjournal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket.

Offentlige journaler blir lagt ut fortløpende og senest to virkedager etter journalføring.


Styremøter

Styremøtene i Helse Sør-Øst er åpne. Sakspapirer, vedtak og presentasjoner er publisert under "Styret".

​​​​Pressekontakt i helseforetak​

​Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 913 13 151
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333

Mediekontakt

Sykehuset Telemark, tlf  950 51 967
Mediekontakt

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen


Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120​

Mediekontakt​ ​​

​​Kommunikasjonsplakat

Det er utarbeidet en felles plattform for kommunikasjonsarbeidet i regionen. Denne ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst i 2012.

Sosiale medier

I tillegg til våre nettsider er sosiale medier viktige kanaler for å nå ut til våre definerte målgrupper.  Gjennom twitter formidles aktuelt nyhetsstoff fra våre nettsider. I vår Linkedin-profil ønsker vi å profilere Helse Sør-Øst RHF og våre helseforetak som attraktive arbeidsplasser for mange yrkesgrupper. Facebook-kontoen «Fremtidens pasientbehandling» skal synliggjøre vi hvordan vi og våre helseforetak er i stadig utvikling og forbedring i henhold til Regional utviklingsplan 2035 .

Følg oss på twitter Følg oss på Linkedin Følg oss på facebook


Nasjonalt profilprogram for helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et profilprogram som blant annet omhandler helseforetakenes logoer, navnsetting og symbolbruk. Alle de fire regionale helseforetakene med underliggende helseforetak bruker logoer og farger som er bestemt for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Logo og profilprogram


Nyheter

Fant du det du lette etter?