Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene

Er du pasient og ønsk​​er å benytte deg av våre private avtaler?Fagområder der samarbeid m​​ed private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått likelydende rammeavtaler med private leverandører, om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike fagområder, fra 1.1.2023. Leverandørene er tildelt vurderingskompetanse innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon, og til enhver tid følge bestemmelser gitt i lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer der de finnes.
Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

​​

Oversikt over leverandører innenfor de ulike ytelsene
​​Fagrområder/ ytelser

​​Leverandører​
1
Fordøyelsessykdommer
 • Endoskopier


​Medi3 Oslo AS
Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
Sykehuset Oslo Øst AS
2.1
​​Gatrokirurgi
 • Utredning og behandling av endetarmsplager

​Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
LHL-Sykehuset Vestfold
Medi3 Oslo AS

​2.2


Gastrokirurgi

 • Pilonidalssykdom

​LHL- Sykehuset Vestfold
Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
​3
​Hjertesykdommer
 • Hjerteutredning

​Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
A-Medi AS
Sykehuset Oslo Øst AS
​4
​Hud(1)
 • Hidradenitt

​ Volvat Medisinske Senter AS
Dr. Dropin AS
LHL-Sykehuset Vestfold
​5
​Klinisk nevrofysiologi (2)
 • EEG, nevrografi/EG, PSG, MSLT

​EEG Labratoriet AS
6
​​Nevrologi​
 • Hodepineutredning

​Colosseumklinikken Medisinske Senter AS
LHL-Sykehuset Vestfold
Volvat Medisinske Senter AS
7
​Ortopedi
 • Fot og hånd
​LHL-Sykehuset Vestfold
Aleris Helse AS

8
​Urologi
 • LUTS, nedre urinvegssymptomer
 • Fimose-voksne
​Sykehuset Oslo Øst AS
Aleris Helse AS
Volvat Medisinske Senter AS

​9.2
Øre-nese-hals
 • Nese og bihuler
​Aleris Helse AS
Volvat Medisinske Senter AS

9.3
​Øre-nese-hals
 • Søvnapné
​LHL-Sykehuset Vestfold
Aleris Helse AS

​10
Øye
 • Strabisme
 • Syn og tåreveier
​LHL-Sykehuset Vestfold
Volvat Medisinske Senter AS
(1) Hidradenitt- Gjelder kun pasienter som har fått diagnosen purulent hidradenitt av hudspesialist og som har affeksjon av armhuler, lysker, under bryst og eventuelt hudfolder, og med antatt behov for dagbehandling.

(2) Klinisk nevrofysiologi – Gjelder ikke for døgnrytmeforstyrrelse eller insomni. Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser skal være pasienter hvor utredning med respiratorisk polygrafi ikke har ført fram.

Se for øvrig kravspesifikasjon og rammeavtale for mer informasjon om de krav som er stilt til tjenestene. Ytelsesavtalene spesifiserer ytelsene og det volum den enkelte leverandør har avtale på.​

Les mer

Rammeavtale for kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester (PDF)

​​Ytelsesavtaler- Oversikt over innhold/volum per leverandør


Laboratorietjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått to rammeavtaler med to leverandører om kjøp av laboratorietjenester.

 1. Rammeavtale for polikliniske laboratorietjenester fra 15. oktober 2020 tom 31.desember 2022, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med to leverandører. Avtalene består av polikliniske laboratorietjenester innenfor laboratorieområdene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi og klinisk farmakologi.
 2. Rammeavtale for prøver/analyser i screeningprogrammet for livmorhalskreft (cervixcytologi og HPV) fra 1.januar 2022 tom 31.desember 2022. Det er inngått rammeavtale med en leverandør. Avtalen er etablert for å sikre kontinuitet i cervixcytologi og HPV inntil primærscreening for livmorhalskreft i sin helhet er overført helseforetakene Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF.  Avtalen er avgrenset til å gjelde spesifikke områder i Helse Sør-Øst.​

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. 
For polikliniske laboratorietjenester inngås det samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.
Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  


2022 - Kravspesifikasjon prøver screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2022 - Kravspesifikasjon prøver screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdf2022 - Kravspesifikasjon prøver screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfpdf626765
2022 Rammeavtale - prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2022 Rammeavtale - prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdf2022 Rammeavtale - prøver i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.pdfpdf360673
2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdf2020 Rammeavtale polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf900281
2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdf2020 Kravspesifikasjon - polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf482878
Unntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/Unntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfUnntaksliste NLK - polikliniske laboratorietjenester.pdfpdf262325

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern omfatter spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 10 private ideelle virksomheter om kjøp av døgnbehandling. Tre av disse har også avtale om polikliniske konsultasjoner. Det er Modum Bad, Crux Bergfløtt behandlingssenter og Fekjær psykiatriske senter som alle er tildelt vurderingskompetanse, innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Rett til valg av behandlingssted gjelder for psykisk helsevern.


CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfCRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf734322
CRUX, Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX, Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfCRUX, Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfpdf454652
Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfFriskstiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf759855
Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfFriskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfpdf438244
Furukollen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Rammeavtale.pdfFurukollen - Rammeavtale.pdfpdf780881
Furukollen psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfFurukollen psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf527455
Kirkens Bymisjon Larkollen - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Kirkens Bymisjon Larkollen - Rammeavtale.pdfKirkens Bymisjon Larkollen - Rammeavtale.pdfpdf768810
Kirkens Bymisjon, Larkollen ungdomspsykiatrisk behandlingshjem - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Kirkens Bymisjon, Larkollen ungdomspsykiatrisk behandlingshjem - Ytelsesavtale.pdfKirkens Bymisjon, Larkollen ungdomspsykiatrisk behandlingshjem - Ytelsesavtale.pdfpdf526149
Manifestsenteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifestsenteret - Ytelsesavtale.pdfManifestsenteret - Ytelsesavtale.pdfpdf442139
Manifestsenteret PHV - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifestsenteret PHV - Rammeavtale.pdfManifestsenteret PHV - Rammeavtale.pdfpdf640966
Modum Bad - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum Bad - Ytelsesavtale.pdfModum Bad - Ytelsesavtale.pdfpdf445312
Modum bad - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad - Rammeavtale.pdfModum bad - Rammeavtale.pdfpdf810377
N.K.S. Grefsenlia - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Grefsenlia - Rammeavtale.pdfN.K.S. Grefsenlia - Rammeavtale.pdfpdf784747
N.K.S. Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfN.K.S. Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfpdf523139
N.K.S. Østbytunet - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Østbytunet - Rammeavtale.pdfN.K.S. Østbytunet - Rammeavtale.pdfpdf770512
N.K.S. Østbytunet, Senter for behandling og fagutvikling - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/N.K.S. Østbytunet, Senter for behandling og fagutvikling - Ytelsesavtale.pdfN.K.S. Østbytunet, Senter for behandling og fagutvikling - Ytelsesavtale.pdfpdf525542
Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf776115
Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf446221
Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf658632
Stiftelsen Fekjær, Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Stiftelsen Fekjær, Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Fekjær, Fekjær psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf449110

Radiologi​​

Konkurransegrunnlag - polikliniske radiologiske tjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Konkurransegrunnlag - polikliniske radiologiske tjenester.pdfKonkurransegrunnlag - polikliniske radiologiske tjenester.pdfpdf381644
Rammeavtalen for teleradiologiske tjenester_Unilabs.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Rammeavtalen for teleradiologiske tjenester_Unilabs.pdfRammeavtalen for teleradiologiske tjenester_Unilabs.pdfpdf393864
Teleradiologiske tjenester – konkurransegrunnlag.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Teleradiologiske tjenester – konkurransegrunnlag.pdfTeleradiologiske tjenester – konkurransegrunnlag.pdfpdf282323
Vedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Vedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfVedlegg 5.1 - Mal for rammeavtalen_del 1.pdfpdf392896
Ytelsesavtale 2023 - polikliniske radiologitjenester - Evidia Norge AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale 2023 - polikliniske radiologitjenester - Evidia Norge AS.pdfYtelsesavtale 2023 - polikliniske radiologitjenester - Evidia Norge AS.pdfpdf125151
Ytelsesavtale 2023 Helsehuset Røntgen AS - polikliniske radiologitjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale 2023 Helsehuset Røntgen AS - polikliniske radiologitjenester.pdfYtelsesavtale 2023 Helsehuset Røntgen AS - polikliniske radiologitjenester.pdfpdf134799
Ytelsesavtale 2023 Unilabs Norge AS - polikliniske radiologitjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Ytelsesavtale 2023 Unilabs Norge AS - polikliniske radiologitjenester.pdfYtelsesavtale 2023 Unilabs Norge AS - polikliniske radiologitjenester.pdfpdf181924

Helse og arbeid

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen Helse og Arbeid. Herunder psykisk helsevern, arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon og for arbeidsrettet rehabilitering, dag- og døgnopphold.  Avtalene er gjeldende fra 01.01.2023 til 31.12.2026 med mulighet for videre opsjon.    ​

Helse og arbeid - psykisk helsevern

Arbeidsrettet rehabilitering

Helse og arbeid behandlingstilbud i Helse Sør-Øst

Rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER

- Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/- Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdf- Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfpdf1068871
- Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/- Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdf- Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfpdf556919
Avonova Ringerike Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avonova Ringerike Ytelsesavtale 2023.pdfAvonova Ringerike Ytelsesavtale 2023.pdfpdf448481
Beitostølen Helsesportsenter Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Beitostølen Helsesportsenter Ytelsesavtale 2023.pdfBeitostølen Helsesportsenter Ytelsesavtale 2023.pdfpdf450793
Evjeklinikken AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Evjeklinikken AS Ytelsesavtale 2023.pdfEvjeklinikken AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf444447
Falck Norge AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Falck Norge AS Ytelsesavtale 2023.pdfFalck Norge AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf451835
Godthaab Helse Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Godthaab Helse Ytelsesavtale 2023.pdfGodthaab Helse Ytelsesavtale 2023.pdfpdf452986
HLF Briskeby Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/HLF Briskeby Ytelsesavtale 2023.pdfHLF Briskeby Ytelsesavtale 2023.pdfpdf443443
Høyenhall Helse Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Høyenhall Helse Ytelsesavtale 2023.pdfHøyenhall Helse Ytelsesavtale 2023.pdfpdf442866
Idrettens Helsesenter Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Idrettens Helsesenter Ytelsesavtale 2023.pdfIdrettens Helsesenter Ytelsesavtale 2023.pdfpdf450372
Lovisenberg Rehabilitering AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Lovisenberg Rehabilitering AS Ytelsesavtale 2023.pdfLovisenberg Rehabilitering AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf450393
MS-senteret Hakadal Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/MS-senteret Hakadal Ytelsesavtale 2023.pdfMS-senteret Hakadal Ytelsesavtale 2023.pdfpdf441004
N.K.S Helseshus Akershus as Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/N.K.S Helseshus Akershus as Ytelsesavtale 2023.pdfN.K.S Helseshus Akershus as Ytelsesavtale 2023.pdfpdf444701
Norsk Diabetessenter Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Norsk Diabetessenter Ytelsesavtale 2023.pdfNorsk Diabetessenter Ytelsesavtale 2023.pdfpdf446254
PTØ Gardermoen Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/PTØ Gardermoen Ytelsesavtale 2023.pdfPTØ Gardermoen Ytelsesavtale 2023.pdfpdf447967
Rehabiliteringssenteret AiR Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Rehabiliteringssenteret AiR Ytelsesavtale 2023.pdfRehabiliteringssenteret AiR Ytelsesavtale 2023.pdfpdf445725
Ringen Rehabiliteringssenter Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ringen Rehabiliteringssenter Ytelsesavtale 2023.pdfRingen Rehabiliteringssenter Ytelsesavtale 2023.pdfpdf451821
Røysumtunet Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Røysumtunet Ytelsesavtale 2023.pdfRøysumtunet Ytelsesavtale 2023.pdfpdf444926
Signo Conrad Svendsen senter Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Signo Conrad Svendsen senter Ytelsesavtale 2023.pdfSigno Conrad Svendsen senter Ytelsesavtale 2023.pdfpdf445545
Skogli Helse Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Skogli Helse Ytelsesavtale 2023.pdfSkogli Helse Ytelsesavtale 2023.pdfpdf453707
Stiftelsen Catosenteret Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Stiftelsen Catosenteret Ytelsesavtale 2023.pdfStiftelsen Catosenteret Ytelsesavtale 2023.pdfpdf452335
Stiftelsen Hernes Institutt Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Stiftelsen Hernes Institutt Ytelsesavtale 2023.pdfStiftelsen Hernes Institutt Ytelsesavtale 2023.pdfpdf437882
Sørlandet Eiken Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Sørlandet Eiken Ytelsesavtale 2023.pdfSørlandet Eiken Ytelsesavtale 2023.pdfpdf447332
Unicare Bakke AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Bakke AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Bakke AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf455051
Unicare Fram AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Fram AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Fram AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf454533
Unicare Friskvernklinikken AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Friskvernklinikken AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Friskvernklinikken AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf452229
Unicare Hokksund AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Hokksund AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Hokksund AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf460774
Unicare Jeløy AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Jeløy AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Jeløy AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf454067
Unicare Landaasen AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Landaasen AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Landaasen AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf455661
Unicare Steffensrud AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Unicare Steffensrud AS Ytelsesavtale 2023.pdfUnicare Steffensrud AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf451281
Vikersund Bad AS Ytelsesavtale 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vikersund Bad AS Ytelsesavtale 2023.pdfVikersund Bad AS Ytelsesavtale 2023.pdfpdf457213
Rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Parsennklinikken AS i Oslo, om rituell omskjæring av guttebarn med virkning fra 1.mai.2021.
Avtalen gjelder kun barn opp til seks måneder alder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner, og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Parsennklinikken AS kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. I dette tilfelle forutsettes det at Parsennklinikken AS innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra føde-/barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep, omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for tiden kr. 4000. 

For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke Pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3, (2). Det betyr blant annet at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.

Kontaktinformasjon:  

Parsennklinikken AS
Majorstuveien 16, 0367 Oslo
Telefon: 22 20 33 75


2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdf2021 Ytelsesavtale for Parsennklinikken.pdfpdf49032
Rammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfRammeavtale_Parsennklinikken AS.pdfpdf2195154


Spiseforstyrrelser

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 2 virksomheter om kjøp av døgnbehandling for behandling av spiseforstyrrelser. Modum Bad, som har et døgnbehandlingstilbud for voksne (inkl. ungdom fra 15 – 18 år), er tildelt vurderingskompetanse og tar imot henvisninger fra instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Capio Anorexi Senter, som tilbyr døgnbehandling for barn og unge (inkl. unge voksne), har ikke vurderingskompetanse.

Rett til valg av behandlingssted gjelder for psykisk helsevern.Modum Bad - Ytelsesavtaler.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum Bad - Ytelsesavtaler.pdfModum Bad - Ytelsesavtaler.pdfpdf437352
Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfpdf437398
Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfpdf2665477
Modum bad - Rammeavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Rammeavtale.pdfModum bad - Rammeavtale.pdfpdf810377

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF har inngått løpende avtaler med 22 private ideelle virksomheter om kjøp av døgnbehandling og polikliniske konsultasjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Blå Kors Borgestadklinikken, Blå Kors Poliklinikk, Trasoppklinikken, Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret og Incognito klinikk er tildelt vurderingskompetanse, innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

Rett til valg av behandlingssted gjelder for TSB.

​​ 

 Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Fant du det du lette etter?