Læringsportalen

Kompetanseutvikling er viktig i en organisasjon som Helse Sør-Øst med nærmere 
80 000 medarbeidere. Læringsportalen er en felles plattform for utvikling og administrasjon av e-læringskurs, kunnskapstester, elektroniske sjekklister og klasseromskurs. Alle gjennomføringer dokumenteres, og ledere og opplæringsansvarlige kan ta ut rapporter.​
​​
Portalen er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra. I tillegg har de fleste helseforetakene en egen kurskatalog for eksterne brukere.

Arbeidet med Læringsportalen er organisert med en koordinator i det regionale helseforetaket og lokale koordinatorer ved hvert helseforetak. I alle helseforetak fins det flere utviklere som lager e-læringskurs og annen form for digital læring. Nettverket av koordinatorer jobber sammen om utvikling og erfaringsoverføring gjennom regelmessige møter og fagdager.

Felles kurskat​​alog


Fant du det du lette etter?