Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Helse Sør-Øst RHF forvalter regionens felles ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

​Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har i fellesskap vedtatt et regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001. Ledelsessystemet er gjeldene for samtlige helseforetak i regionen, og forvaltes og oppdateres i Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd.

Mål og strategi fo​r informasjonssikkerhet


Mål og strategi for informasjonssikkerhet ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021. Informasjonssikkerhet skal være del av helseforetakenes helhetlige styringssystem og beslutninger om risiko innen informasjonssikkerhet skal tas i den ordinære lederlinjen i helseforetakene.  

​Regionalt styrende dokumenter

Styrende


Utøvende


Kontrollerende


Sykehuspartner HFs ledelsessystem og bruksvilkår

Sykehuspartner HF er regionenes primære databehandler. I tillegg til de regionalt vedtatte dokumentene i det fellesregionale styringssystemet for informasjonssikkerhet, vedlikeholder Sykehuspartner HF en rekke dokumenter knyttet til  informasjonssikkerhet.

Ledelsessystem og bruksvilkår - Sykehuspartner

Fant du det du lette etter?