Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Mange blir kvitt tvangslidelserhttps://helse-sorost.no/nyheter/mange-blir-kvitt-tvangslidelserMange blir kvitt tvangslidelserDe siste årene har behandlingstilbudet til mennesker med tvangslidelser blitt mye bedre. Ved hjelp av eksponeringsterapi i fire intensive dager, er det et stort flertall av pasientene som blir kvitt lidelsene sine. 23.05.2022 06:54:09
NorTrials - Nytt partnerskap for forskning om pasientbehandlinghttps://helse-sorost.no/nyheter/nortrials-nytt-partnerskap-for-forskning-om-pasientbehandlingNorTrials - Nytt partnerskap for forskning om pasientbehandlingKliniske studier er sentrale i utviklingen av nye legemidler og medisinsk utstyr. Det gir pasienter tilgang til nye behandlingsformer, det gir behandlere og forskere ny kunnskap, og det gir legemiddelindustrien mulighet til å prøve ut virkn...<img alt="Åslaug Helland og Kari Grønås" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/NorTrials%20Åslaug%20Kari.jpg" style="BORDER:0px solid;" />19.05.2022 12:05:51
Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for Gaustad og Akerhttps://helse-sorost.no/nyheter/offentlig-ettersyn-og-horing-av-forslag-til-statlig-reguleringsplan-for-gaustad-og-akerOffentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for Gaustad og AkerKommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilslutning til å legge planforslaget for nye Oslo universitetssykehus og Gaustad og Aker ut til offentlig ettersyn og til høring i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Høringen gj...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Reguleringsplan%20Gaustad%20og%20Aker.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.05.2022 13:44:01
QR-koder forenkler tømming av avfall på sykehusethttps://helse-sorost.no/nyheter/qr-koder-forenkler-tomming-av-avfall-pa-sykehusetQR-koder forenkler tømming av avfall på sykehusetPå Sørlandet sykehus har de automatisert varsling for tømming av papp- og papiravfall. Helsepersonell skanner en QR-kode på avfallsdunken og portøren får automatisk melding om at den må tømmes.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Helsepersonell_QR-kode%20og%20avfall_cropped.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.05.2022 07:05:57
Nye medisiner skal innføres raskerehttps://helse-sorost.no/nyheter/nye-medisiner-skal-innfores-raskereNye medisiner skal innføres raskereNorge ligger på sjetteplass av 39 europeiske land når det gjelder innføring av nye medisiner. – Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.13.05.2022 08:24:54
Vurderer tidsplanen for behandling av konseptrapportens steg 1https://helse-sorost.no/nyheter/tidsplanen-for-behandling-av-konseptrapportens-steg-1Vurderer tidsplanen for behandling av konseptrapportens steg 1Styringsgruppen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet har diskutert tidsplanen for behandling av steg 1 av konseptrapporten. – Vi er opptatt av en grundig behandling før vi oversender saken til departementet. 11.05.2022 16:26:46
Enighet om definisjoner av intensivsengerhttps://helse-sorost.no/nyheter/enighet-om-definisjoner-av-intensivsengerEnighet om definisjoner av intensivsengerDet er enighet om hvordan ulike kategorier av senger og intensivsenger skal defineres. Rapporten fra en interregional arbeidsgruppe legges nå til grunn for det videre arbeidet med å vurdere behovet for intensivkapasitet og planlegge for ber...<img alt="Behandlingsrom" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Plan_cohort_RH_2020_6437_Foto_Anders_Bayer_web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.05.2022 12:24:59
Ansatte strekker seg langt for å hjelpe barn og ungdomhttps://helse-sorost.no/nyheter/ansatte-strekker-seg-langt-for-a-hjelpe-barn-og-ungdomAnsatte strekker seg langt for å hjelpe barn og ungdomDe ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien opplever stor pågang av pasienter. – De ansatte gjør en meget god jobb og strekker seg langt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.09.05.2022 07:41:01
Styrking av persontilpasset medisinhttps://helse-sorost.no/nyheter/styrking-av-persontilpasset-medisinStyrking av persontilpasset medisinEn presis diagnose er nøkkelen til god pasientbehandling. De siste årene er det arbeidet målrettet med å utbre persontilpasset medisin i Norge. Arbeidet vekker nå internasjonal oppmerksomhet.  <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202022/DSC_5197.jpg" style="BORDER:0px solid;" />09.05.2022 07:06:01
Fødetilbudet ved sykehusene i sommerhttps://helse-sorost.no/nyheter/fodetilbudet-i-sommerFødetilbudet ved sykehusene i sommerDe aller fleste fødeavdelingene ved sykehusene i Helse Sør-Øst vil ha normal drift gjennom sommeren. 05.05.2022 11:41:42
Styrker tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelserhttps://helse-sorost.no/nyheter/styrker-tilbudet-til-barn-og-unge-med-spiseforstyrrelserStyrker tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelserAlle helseforetakene i Helse Sør-Øst har døgntilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser. Flere helseforetak har styrket tilbudene for å møte økte behov.28.04.2022 11:41:28
Regional utviklingsplan klar for høringhttps://helse-sorost.no/nyheter/regional-utviklingsplan-klar-for-horingRegional utviklingsplan klar for høringRegional utviklingsplan 2040 er klar for å sendes ut på bred høring etter at styret i Helse Sør-Øst RHF denne uken ga sin tilslutning til planen.  Regional utviklingsplan er den overordnede strategien for Helse Sør-Øst.  <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Scan.jpg" style="BORDER:0px solid;" />28.04.2022 06:55:38
Helse Sør-Øst fordeler 18 millioner til brukerorganisasjonenehttps://helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-fordeler-18-millioner-til-brukerorganisasjoneneHelse Sør-Øst fordeler 18 millioner til brukerorganisasjoneneHelse Sør-Øst utlyser hvert år midler til brukerorganisasjoner i regionen. Dette er ment som et bidrag til ulike aktiviteter rettet mot brukere.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Brukersøknader-v2-150108.jpg" style="BORDER:0px solid;" />26.04.2022 08:48:20
Tettere samarbeid gir bedre kreftbehandlinghttps://helse-sorost.no/nyheter/tettere-samarbeid-gir-bedre-kreftbehandlingTettere samarbeid gir bedre kreftbehandlingKreftpasienter er ofte avhengig av flere sykehus under utredning og behandling. Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider nå tettere enn tidligere, og det fører til bedre pasientforløp.25.04.2022 05:53:28
Private og ideelle helseaktører gir viktig helsehjelphttps://helse-sorost.no/nyheter/private-og-ideelle-helseaktorer-gir-viktig-helsehjelpPrivate og ideelle helseaktører gir viktig helsehjelpHelseforetakene i Helse Sør-Øst driver sykehusvirksomhet på mange steder, fra Tynset til Flekkefjord. I tillegg har vi avtaler og samarbeid med mange private og ideelle leverandører. 19.04.2022 10:12:50
Hva skal til for å lykkes med samvalg?https://helse-sorost.no/nyheter/hva-skal-til-for-a-lykkes-med-samvalgHva skal til for å lykkes med samvalg?Den 7. april var 35 representanter for fagpersoner, ledere og brukere samlet til en workshop for å diskutere hvordan utbredelsen av samvalg kan styrkes i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 13.04.2022 11:39:05
Mer kreftbehandling nærmere der pasienten borhttps://helse-sorost.no/nyheter/mer-kreftbehandling-nermere-der-pasienten-borMer kreftbehandling nærmere der pasienten borI Helse Sør-Øst etableres det stadig nye og desentraliserte krefttilbud. Flere helseforetak samarbeider med kommunene om å tilby kreftbehandling der pasientene bor. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Kreftpoliklinikk%20Hadeland.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.04.2022 07:54:33
Helsefellesskapene i gang med arbeidethttps://helse-sorost.no/nyheter/helsefellesskapene-i-gang-med-arbeidetHelsefellesskapene i gang med arbeidetHelsefellesskapene skal bidra til at pasientene gis gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Alle helseforetakene i regionen er nå i gang med arbeidet i helsefellesskapene. <img alt="Fysioterapeut og pasient" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0078.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.04.2022 11:36:53
Sier ja til finansiering av klinisk kreftstudiehttps://helse-sorost.no/nyheter/sier-ja-til-finansiering-av-klinisk-kreftstudieSier ja til finansiering av klinisk kreftstudieBeslutningsforum for nye Metoder har åpnet for at staten kan overta finansieringen for deler av kreftbehandlingene som inngår i den såkalte IMPRESS studien. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har i første omgang sagt ja til å ove...<img alt="Jan Frich" src="/PublishingImages/Ansatte/Jan/Jan-Frich-3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.04.2022 11:29:24
Statlig regulering av Nye Oslo universitetssykehushttps://helse-sorost.no/nyheter/statlig-regulering-av-nye-oslo-universitetssykehusStatlig regulering av Nye Oslo universitetssykehus– Statlig plan vil redusere reguleringsrisikoen i prosjektet vesentlig. Det sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem, etter at regjeringen har besluttet at utbyggingen på Gaustad og Aker vil gå som planlagt gjennom statlig regulering.01.04.2022 13:24:25

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?