Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private – Helse og arbeidhttps://helse-sorost.no/nyheter/nye-avtaler-om-kjop-av-helsetjenester-fra-private-helse-og-arbeidNye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private – Helse og arbeidHelse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen Helse og Arbeid, herunder psykisk helsevern, arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon, og for arbeidsrettet rehabiliterin...<img alt="Fysioterapeut og pasient" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0050.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.09.2022 14:27:34
Rådslag for styrket innsats innen psykisk helsevernhttps://helse-sorost.no/nyheter/radslag-for-styrket-innsats-innen-psykisk-helsevernRådslag for styrket innsats innen psykisk helsevernHelseforetakene i Helse Sør-Øst opplever stor pågang av pasienter som trenger psykisk helsehjelp. I psykisk helsevern barn og unge har antall henvisninger økt med mer enn 30 prosent de siste tre årene. 22.09.2022 13:50:01
Går videre med Mjøssykehusethttps://helse-sorost.no/nyheter/gar-videre-med-mjossykehusetGår videre med MjøssykehusetStyret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Mjøssykehuset legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. – Dette vedtaket er viktig for å styrke pasienttilbudet og fagmiljøene, sier styreleder Svein Gjedrem.22.09.2022 13:40:41
Rune Simensen ny leder for nasjonalt e-helserådhttps://helse-sorost.no/nyheter/rune-simensen-ny-leder-for-nasjonalt-e-helseradRune Simensen ny leder for nasjonalt e-helserådRune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, er utpekt til å lede nasjonalt e-helseråd. Han overtar etter Camilla Dunsæd fra Kristiansand kommune. <img alt="Rune Simensen" src="/PublishingImages/Ansatte/Ledergruppen/Simensen-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />21.09.2022 12:22:26
Kompetansebroen et viktig verktøy for deling av kunnskaphttps://helse-sorost.no/nyheter/kompetansebroen-et-viktig-verktoy-for-deling-av-kunnskapKompetansebroen et viktig verktøy for deling av kunnskapDeling av fagkunnskap er en viktig forutsetning for et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.  Helse Sør-Øst RHF har bidratt til finansiering av en felles plattform som gjør dette mulig. <img alt="Helseansatt foran pc skjerm" src="/PublishingImages/Apeland%202019/DSC_0595.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.09.2022 12:36:17
Tar grep om sykepleiestudentenes praksisstudierhttps://helse-sorost.no/nyheter/tar-grep-om-sykepleiestudentenes-praksisstudierTar grep om sykepleiestudentenes praksisstudierStudenter og samarbeidende utdanningsinstitusjoner opplever at praksisstudiene har varierende kvalitet. Derfor igangsettes et prøveprosjekt med økt veilederkompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgave...<img alt="Tre studiebøker" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/veilederbøker.png" style="BORDER:0px solid;" />13.09.2022 12:31:51
Ungdom får raskere og riktigere hjelphttps://helse-sorost.no/nyheter/ungdom-far-raskere-og-riktigere-hjelpUngdom får raskere og riktigere hjelpFlere helseforetak kaller nå inn alle barn og ungdommer som blir henvist. – Vi har sluttet å gi avslag, og vi får gjort bedre vurderinger av alle, sier psykologspesialist ved Akershus universitetssykehus, Espen Aasegg Wasshaug.12.09.2022 06:21:07
Utlysning av midler til forskningsbasert innovasjonhttps://helse-sorost.no/nyheter/utlysning-av-midler-til-forskningsbasert-innovasjonUtlysning av midler til forskningsbasert innovasjonHelse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon i regionen. Søknadsfristen er 1. november.09.09.2022 12:23:26
Flere lærlinger i Helse Sør-Østhttps://helse-sorost.no/nyheter/flere-lerlinger-i-helse-sor-ostFlere lærlinger i Helse Sør-ØstDet er stadig flere som får lærlingplass ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. – Vi ønsker lærlinger velkommen til oss, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.08.09.2022 05:55:38
Jan Frich går til Folkehelseinstituttethttps://helse-sorost.no/nyheter/jan-frich-gar-til-folkehelseinstituttetJan Frich går til FolkehelseinstituttetViseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, har takket ja til stilling som områdedirektør i Folkehelseinstituttet (FHI). Frich slutter i det regionale helseforetaket 1. desember. <img alt="Jan Frich" src="/PublishingImages/Ansatte/Jan/Jan-Frich-3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.09.2022 09:07:26
Hjemmesykehus for alvorlig psykisk syke barn godt i ganghttps://helse-sorost.no/nyheter/hjemmesykehus-for-alvorlig-psykisk-syke-barn-godt-i-gangHjemmesykehus for alvorlig psykisk syke barn godt i gangAlvorlig psykisk syke barn og unge i Oslo kan nå få behandling hjemme sammen med sin familie. Dette er mulig gjennom et nyetablert hjemmesykehus i regi av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Behandlingstilbudet ble etabl...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/hjemmesykehus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.08.2022 08:54:25
Sammen om å hjelpe ungdom som faller utenforhttps://helse-sorost.no/nyheter/sammen-om-a-hjelpe-ungdom-som-faller-utenforSammen om å hjelpe ungdom som faller utenforNoen ungdommer strever mer enn andre, og det er ikke alltid det finnes et godt nok tilbud i kommunen, hos fastlegen eller på sykehuset. Men når de ulike helseaktørene samarbeider, er det flere som kan få hjelp.28.08.2022 18:41:40
Innfører digital patologi i Helse Sør-Østhttps://helse-sorost.no/nyheter/innforer-digital-patologi-i-helse-sor-ostInnfører digital patologi i Helse Sør-Øst– Innføring av digital patologi er viktig for å øke patologikapasiteten og sikre at våre pasienter får rask og god diagnostikk, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202022/DSC_4882.jpg" style="BORDER:0px solid;" />25.08.2022 11:24:19
Styrker rettighetene til psykisk sykehttps://helse-sorost.no/nyheter/styrker-rettighetene-til-psykisk-sykeStyrker rettighetene til psykisk sykeSnart skal voksne som har behov for psykisk helsehjelp henvises til ett sted. – Dette sikrer rettighetene til pasientene, sier Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.24.08.2022 09:38:30
Startskudd for nasjonal tarmscreeninghttps://helse-sorost.no/nyheter/startskudd-for-nasjonal-tarmscreeningStartskudd for nasjonal tarmscreeningNå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55-åringer i Norge få invitasjon til å delta. 22.08.2022 11:50:46
Styrker akuttberedskapen med frivilligehttps://helse-sorost.no/nyheter/styrker-akuttberedskapen-med-frivilligeStyrker akuttberedskapen med frivilligeSykehuset i Vestfold har tatt i bruk en ny app som gjør at frivillige akutthjelpere blir synlige i AMK-sentralens kart. Dermed kan akuttberedskapen styrkes med frivillige i tidskritiske situasjoner.  <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Koordinator%20Jon_M.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.08.2022 10:17:04
Styringsgruppa anbefaler nytt sykehus i Moelvhttps://helse-sorost.no/nyheter/styringsgruppa-anbefaler-nytt-sykehus-i-moelvStyringsgruppa anbefaler nytt sykehus i MoelvStyringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har 8. august diskutert konseptrapport steg 1 for prosjektet. Prosjektet har utarbeidet en rekke underlagsdokumenter som gir et godt fakta- og diskusjonsgrunnlag.  <img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202022/DSC_5128.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.08.2022 10:35:17
Styrker rådgivning om spiseforstyrrelserhttps://helse-sorost.no/nyheter/styrker-radgivning-om-spiseforstyrrelserStyrker rådgivning om spiseforstyrrelserHelse Sør-Øst RHF tildeler én million kroner for å styrke arbeidet med rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser. Midlene skal gå til tiltak som retter seg mot brukere og deres pårørende.04.07.2022 07:30:05
God start for en mer moderne pasientjournalhttps://helse-sorost.no/nyheter/god-start-for-en-mer-moderne-pasientjournalGod start for en mer moderne pasientjournal‒ Jeg må nesten sitere en av sykepleierne her etter oppstarten av DIPS Arena. Han sa at dette var som å gå fra cash til Vipps ‒ og det er jo nesten litt sånn, sier overlege Sara Matre Grønn ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sara%20Matre%20Grønn.jpg" style="BORDER:0px solid;" />23.06.2022 15:20:16
Ny overføring av koronamidler til sykehusenehttps://helse-sorost.no/nyheter/ny-overforing-av-koronamidler-til-sykehuseneNy overføring av koronamidler til sykehuseneStyret i Helse Sør-Øst RHF bevilger 991,6 millioner kroner til helseforetakene, og de private ideelle sykehusene, som kompensasjon for pandemirelaterte utgifter i første halvår. 22.06.2022 17:51:19

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?