AF Gruppen tildeles ny kontrakt på nytt sykehus i Drammen

Prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen har signert kontrakt med AF Gruppen for innredningsarbeider. Kontrakten har en verdi på 158 MNOK eks mva.

Personer på rekke

Kontrakten ble signert på prosjektkontoret på Brakerøya i starten av august. Fra venstre: Håkon Kidd, Morten Midtskog og Arve Kjøll Olsen fra AF Bygg Østfold, Arnstein Hodne, Anne-Britt Gudmundsen, Tore Bryhni, Kaj Olav Roset fra prosjektorganisasjonen til nytt sykehus.​

AF Gruppen skal levere innvendige arbeider til sengebygget. 

Det er HENT AS som har innredningsarbeidene for behandlingsbygget, poliklinikkbygget og servicebygget.

Aktuelt: HENT er tildelt to kontrakter for innvendige arbeider til nytt sykehus i Drammen.

– Med AF Gruppen får vi en erfaren entreprenør på innredningsarbeidene i sengebygget. AF har flere kontrakter med oss fra før, nå ønsker vi dem velkommen i en ny entreprise i prosjektet, sier prosjektdirektør for nytt sykehus, Arnstein Hodne. 

Kontrakten på innvendige arbeider i sengebygg omfatter leveranse av komplette innvendige bygningsmessige arbeider i sengebygget. Leveransen inkluderer innervegger, innside yttervegger, himlinger, gulvbelegg/fliser. Fast inventar er medtatt i egen entreprise.
 
– Vi setter stor pris på tilliten vi er gitt av Helse Sør-Øst ved ønske om å samarbeide med oss i nok en kontrakt for bygging av nytt sykehus i Drammen. Vi vil i dette oppdraget få anledning til å bidra med kompetanse og erfaring vi har opparbeidet gjennom flere sykehus og helsebygg, samt videreføre det gode samarbeidet og kjennskapen vi allerede har i pågående kontrakter i prosjektet, sier Arve Kjøll Olsen, prosjektleder AF Bygg Østfold.
 
Arbeidene med planlegging og samhandling starter september i år. Produksjonsstart er våren 2023, med ferdigstillelse våren 2024.