Dronebilder fra byggeplassen i mars

Se bildene fra dronen som har flydd over byggeplassen på Brakerøya i slutten av mars 2023.

dronebilde av sykehus under bygging sett fra drammensfjorden
Oversiktsbilde over det nye sykehuset på Brakerøya. Nå er alle bygg påbegynt og bygget har nådd sin fulle høyde.

nytt sykehus i Drammen under bygging
Det laveste bygget nærmest Drammen er servicebygget som blir sykehusets nav for logistikk. 

bilde viser den største delen av nytt sykehus i Drammen
Den største bygningsdelen i midten er sentralbygget som inneholder poliklinikkbygg, behandlingsbygg og sengebygg på toppen. Sykehuset får 9 etasjer, med helikopterplattform på toppen som en tiende etasje. 

nytt sykehus i Drammen under bygging
Nærmest Lier, på venstre side i bildet av sentralbygget, bygges adkomstbygget og bygg for psykisk helse og rus. 

byggeplass med sykehus i byggging og kraner 

nytt sykehus i drammen med drammensfjorden i bakgrunn