Erfaringsutveksling mellom Oslo og Bergen

Tidligere i september var Helse Bergen på besøk hos nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet for å høste erfaringer til sitt proton-prosjekt ved Haukeland.

Byggeplass med kraner ved Radiumhospitalet
Det skal bygges to nye protonsentre i Norge. I 2024 vil kreftpasienter kunne behandles med protonterapi både ved Radiumhospitalet i Oslo og Haukeland universitetssykehus i Bergen. Disse to prosjektene har hatt et nært samarbeid helt fra godkjent forprosjekt. Prosjektet i Bergen og prosjektet i Oslo samarbeider både om utforming og gjennomføring, og det har vært erfaringsoverføringer både mellom prosjekteringsgruppene og entreprenørene. 

Siden prosjektet på Radiumhospitalet startet først, er erfaringene derfra med på å effektivisere lignende prosesser for prosjektet i Bergen. 

Denne gangen tok Helse Bergen med seg entreprenøren for sitt protonsenter på besøk til Radiumhospitalet for erfaringsutveksling. De synes det var et nyttig besøk, og det tette samarbeidet oppleves positivt for begge prosjektene.