Grønn kjemi i Helse Sør-Øst

Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020.

​Restriksjonslisten ble godkjent av HMS-ledermøtet i Helse Sør-Øst 14. oktober i år. Sykehuspartner skal nå teste bruken av restriksjonslisten før den tas i bruk ved samtlige helseforetak. Grønn kjemi vil gjennomføre opplæring lokalt ut året.

Kjemikalieprogrammet til Helse Sør-Øst

- For sykehus er det særlig viktig å substituere farlige kjemikalier i produkter som er invasive, kommer i kontakt med pasienter, eller stoffer som er potensielt farlige for personene som jobber med dem, sier Trude Ertresvåg, spesialrådgiver miljø i Sykehuspartner.

Les saken på Sykehuspartner sine sider.