Mer tid til pasientene

Utprøving av lukket legemiddelsløyfe med pasientspesifikke endoser* viser at sykepleierne opplever å bruke mindre tid på å håndtere legemidler - tid som i stedet kan brukes på pasientene.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde.
​Sengeposter og sykehusapotek på Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus og på Sykehuset Telemark har deltatt i utprøvingen. Hensikten har vært å innhente erfaringer med pasientspesifikke modeller og å teste ut nye arbeidsprosesser blant sykepleiere. Resultatene skal brukes i det videre arbeidet med regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst.  

Mer tid og mi​ndre stress 

Utprøvingene viser at både medisinske og kirurgiske sengeposter egner seg for pasientspesifikke endoser. 
 
– Sykepleier opplever blant annet at de bruker mindre tid på å klargjøre og administrere legemidler. De sparer også tid på bestilling og mottak av tilleggsbestillinger. Totalt sett blir det mer tid til pasienten og mindre stress i hverdagen, sier Silje Eidsli i prosjektet lukket legemiddelsløyfe.  

Samtidig viser utprøvingen at det trengs en mobil løsning for å effektivisere skanning og dokumentasjon av legemidler i kurveløsningen. Det er også behov for integrasjon mellom endosepakkemaskin og kurveløsning. 

Godt endringsarbeid er avgjørende 

Innføringen av lukket legemiddelsløyfe krever at ansatte jobber på nye måter. Her har også utprøvingen gitt viktige erfaringer. 

– Vi ser blant annet at det er helt avgjørende at linjelederne tar eierskap til og er pådriver for at endringen gjennomføres i egen enhet. En annen viktig suksessfaktor er at det settes av tid til grundig opplæring og at man er tydelig på både fordeler og ulemper ved de nye arbeidsprosessene, sier Eidsli. 

Du kan høre mer om erfaringene fra utprøvingen i en presentasjon som ble holdt i et webinar i regi av norsk senter for e-helseforskning. Her snakker prosjektleder i Sykehuspartner Silje Eidsli og fagutvikler Astrid Johnsen fra Sykehusapotekene om erfaringene. 

Se presentasjonen Sykepleierne får tiden tilbake med automatisert klargjøring av legemidler,​ som video eller lytt til podcast:
Podcast (podbean.com) 
​* Endose er en enkelt-enhet av et legemiddel, for eksempel en tablett – og ikke en hel eske. Det fin​nes tre varianter av endoser; uten pasientmerking, med pasientmerking eller pasientbundne endoser.