Nytt styre i Helse Sør-Øst RHF

Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Svein Ingvar Gjedrem blir ny styreleder i Helse Sør-Øst RHF.

F.v. Cathrine Lofthus, Svein Ingvar Gjedrem, Anne Grethe Erlandsen og Jan Frich.

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bestå av følgende eieroppnevnte medlemmer:

Svein Ingvar Gjedrem, styreleder (ny)

Anne Cathrine Frøstrup, nestleder

Sigrun E. Vågeng

Geir Nilsen

Bushra Ishaq (ny)

Einar Lunde (ny)

Vibeke Limi (ny)

 

Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet