Sier opp avtaler om rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF vil gjennomføre nye anskaffelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst RHF sagt opp avtalene med dagens leverandører.

Svart hvitt bilde av utydelige mennesker i gågate
​I avtalene med leverandørene er det en gjensidig oppsigelsestid på to år. Når avtalene sies opp ved virkning fra nyttår, betyr det at avtalene vil løpe til 31. desember 2024.

Det er en pågående vurdering av behov for rusbehandling i Helse Sør-Øst, og i dette arbeidet bidrar helseforetakene, leverandørene og brukerrepresentanter med sine vurderinger.  

– Leverandørene er innforstått med denne prosessen, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. 

Hun sier at anskaffelsene vil gjøre det mulig for leverandørene å utvikle og tilpasse sine tilbud til nye faglige krav innen rusfeltet.
​​
De nye anskaffelsene vil gjelde fra 1. januar 2025.