Medisin og helsefag

Medisin og helsefag utfører oppgaver innenfor de ulike fagområdene som Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Oppgavene blir konkretisert gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ansatte i avdelingen

Lars Eikvar
Konst. direktør medisin og helsefag og medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 

Ole Tjomsland
prosjektdirektør

Ragnhild Woll
spesialrådgiver

Enheter under medisin og helsefag

Fant du det du lette etter?