Medisin og helsefag

Medisin og helsefag utfører oppgaver innenfor de ulike fagområdene som Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Oppgavene blir konkretisert gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ansatte i avdelingen

Frich

Jan Frich
viseadministrerende direktør har ansvar for fag og forskning og er medlem av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF 

Ole Tjomsland
prosjektdirektør

Ragnhild Woll
spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?