Enhet under medisin og helsefag

Sekretariatet for nye metoder

Nye metoder er et nasjonalt system for strukturert innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten.
Aktørene er de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Sekretariatet for Nye metoder har en nasjonal funksjon og skal understøtte og koordinere prosessene i systemet, saksbehandling, dialog med eksterne brukere og har ansvar for hjemmesiden www.nyemetoder.no.

Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

Ansatte i enheten

Ellen Nilsen

Ellen Nilsen, sekretariatsleder

Barbra Schjoldager Frisvold, spesialrådgiver

Helene Örthagen, spesialrådgiver

Karianne Mollan Tvedt, spesialrådgiver

Michael Vester, spesialrådgier

Fant du det du lette etter?