Enhet under medisin og helsefag

Sekretariatet for nye metoder

Nye metoder er et nasjonalt system for strukturert innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten.
Aktørene er de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Sekretariatet for Nye metoder har en nasjonal funksjon og skal understøtte og koordinere prosessene i systemet, saksbehandling, dialog med eksterne brukere og har ansvar for hjemmesiden www.nyemetoder.no.

Kont​​akt: nyemetoder@helse-sorost.no

Ansatte i en​heten

Ellen Nilsen

Ellen Nilse​n

sekretariatsleder

Barbra Schjold​ager Frisvold

spesialrådgiver

Helene Örth​​agen

spesialrådgiver

Karianne Molla​n Tvedt

spesialrådgiver

Michael V​​ester

spesialrådgier

Fant du det du lette etter?