Enhet under teknologi og e-helse

E-helse

Helseforetakene skal ta i bruk ny teknologi for å gi bedre helsehjelp og være en del av pasientens helsetjeneste. Dette stiller store krav til felles design og endringer av IKT-løsningene som brukes av helsepersonell og andre medarbeidere. Enhet for e-helse har et ansvar for den regionale IKT-porteføljen, og får inn behovene fra helseforetakene og regionen samlet og forbereder dem for prioritering og beslutning. Enheten utarbeider også forslag til målarkitektur og veikart for å realisere virksomhetsarkitekturen i foretaksgruppen. Enheten har videre ansvar for digital innovasjon, e-helseforskning og for å gjennomføre tidligfaseutredninger og å anbefale videre faser.

​​Ansatte i enheten

Ulf Sigurdsen
Ulf Sigurdsen
, enhetsleder ​

Jon Gupta
, spesialrådgiver​​

Per Meinich, spesialrådgiver

Solveig Torgersen, spesialrådgiver

Trine Storhaug, spesialrådgiver

Yvonne Garshol, spesialrådgiver


Kontakt​​

Skal du kontakte en av våre avdelinger eller enheter, ber vi deg om å gå via sentralbordet eller postmottaket. Dette er for å sikre at alle henvendelser kommer til riktig sted, og for at du skal få svar innen rimelig tid.

Kontakt 


Fant du det du lette etter?