Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Tidligere høringer:

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst RHFs overordnede strategi. Den ble revidert og sendt ut på bred høring i perioden juni-september 2022. Kommuner i region Helse Sør-Øst, pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner, helseforetakene og private ideelle sykehus og kommersielle virksomheter ble spesielt invitert inn i høringen, men alle som ønsket kunne komme med innspill. Til sammen kom det inn over 70 høringsinnspill.

Regional utviklingsplan del 1 (PDF)Regional utviklingsplan del 2 (PDF)Høringsbrev (PDF)Høringsinstanser (PDF)

Høringssvar
Ny struktur i Sykehuset Innlandet

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok 15. januar at det skal gjennomføres en kort høring av ny sykehusstruktur i Innlandet. Informasjon om høringen og høringsbrev ble 1. februar sendt til kommunene og lagt ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.
Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst RHF inviterer til høring av prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» og den tilhørende samfunnsanalysen som er utført av COWI AS og Vista Analyse.

Rapport (PDF)

Samfunnsanalyse

Høringsbrev (PDF)

Høringsinstanser (PDF)

Høringssvar
Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune

Helse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune. Høringsfrist er satt til 10. mai 2020

Rapport (PDF) Høringsbrev (PDF)

Høringsinstanser (PDF)

Høringssvar

Regional utviklingsplan 2035

Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som sendes på høring med frist 15.10.2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt. Alle er velkomne til å gi innspill, og alle innspill vil bli publisert.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 (PDF)Høringsbrev (PDF)Høringsinstanser (PDF)

Høringssvar

Høringssvar fra Fagråd for Infeksjon smittevern og immunologi.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fagråd for Infeksjon smittevern og immunologi.pdfHøringssvar fra Fagråd for Infeksjon smittevern og immunologi.pdfpdf494306
Høringssvar fra Fredrikstad kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fredrikstad kommune.pdfHøringssvar fra Fredrikstad kommune.pdfpdf18944
Høringssvar fra Fremskrittspartiet i Asker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fremskrittspartiet i Asker.pdfHøringssvar fra Fremskrittspartiet i Asker.pdfpdf291989
Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfHøringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Akershus.pdfpdf107670
Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfHøringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo.pdfpdf365947
Høringssvar fra Fürst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fürst.pdfHøringssvar fra Fürst.pdfpdf1635403
Høringssvar fra Fylestinget i Aust-Agder.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylestinget i Aust-Agder.pdfHøringssvar fra Fylestinget i Aust-Agder.pdfpdf365995
Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder Vedlegg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder Vedlegg.pdfHøringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder Vedlegg.pdfpdf318322
Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfHøringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfpdf37011
Høringssvar fra Gjerstad kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Gjerstad kommune.pdfHøringssvar fra Gjerstad kommune.pdfpdf148942
Høringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfHøringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfpdf2935712
Høringssvar fra Halden kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Halden kommune.pdfHøringssvar fra Halden kommune.pdfpdf120444
Høringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfHøringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfpdf309631
Høringssvar fra Helsepartiet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Helsepartiet.pdfHøringssvar fra Helsepartiet.pdfpdf137014
Høringssvar fra Hernes Institutt.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hernes Institutt.pdfHøringssvar fra Hernes Institutt.pdfpdf115342
Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfHøringssvar fra Hjernerådet 2.pdfpdf202652
Høringssvar fra Asker Venstre Miljøpartiet De Grønne i Asker Asker Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Asker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Asker Venstre Miljøpartiet De Grønne i Asker Asker Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Asker.pdfHøringssvar fra Asker Venstre Miljøpartiet De Grønne i Asker Asker Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i Asker.pdfpdf386178
Høringssvar fra Askim kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Askim kommune.pdfHøringssvar fra Askim kommune.pdfpdf676116
Høringssvar fra Bærum kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bærum kommune.pdfHøringssvar fra Bærum kommune.pdfpdf48778
Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfHøringssvar fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen.pdfpdf247406
Høringssvar fra Birkenes kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Birkenes kommune.pdfHøringssvar fra Birkenes kommune.pdfpdf306401
Høringssvar fra Brukerutvalget Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfpdf325388
Høringssvar fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget Sunnaas sykehus.pdfpdf105235
Høringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfHøringssvar fra Brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus.pdfpdf148404
Høringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfHøringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfpdf303629
Høringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfHøringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfpdf139743
Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfHøringssvar fra Bydel St Hanshaugen.pdfpdf23761
Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus.pdfHøringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus.pdfpdf650850
Høringssvar fra Eidsberg kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Eidsberg kommune.pdfHøringssvar fra Eidsberg kommune.pdfpdf304681
Høringssvar fra Elverum kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Elverum kommune.pdfHøringssvar fra Elverum kommune.pdfpdf376442
Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune.pdfHøringssvar fra Evje og Hornnes kommune.pdfpdf187658
Høringssvar fra Fagforbundet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fagforbundet.pdfHøringssvar fra Fagforbundet.pdfpdf346531
Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfHøringssvar fra Bydel St Hanshaugen tillegg.pdfpdf714387
Høringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfHøringssvar fra ABIOK faggruppene.pdfpdf2045196
Høringssvar fra Aker sykehus venner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Aker sykehus venner.pdfHøringssvar fra Aker sykehus venner.pdfpdf99731
Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf39600
Høringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfHøringssvar fra Alna bydelsutvalg.pdfpdf199280
Høringssvar fra Arendal bystyre.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Arendal bystyre.pdfHøringssvar fra Arendal bystyre.pdfpdf205662
Høringssvar fra Asker kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Asker kommune.pdfHøringssvar fra Asker kommune.pdfpdf298815
Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Sykehuset Telemark HF.pdfHøringssvar fra Sykehuset Telemark HF.pdfpdf374586
Høringssvar fra Sykehuspartner HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Sykehuspartner HF.pdfHøringssvar fra Sykehuspartner HF.pdfpdf710699
Høringssvar fra Trøgstad kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Trøgstad kommune.pdfHøringssvar fra Trøgstad kommune.pdfpdf292548
Høringssvar fra Universitetet i Oslo Vedlegg Innspill Helsam.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Universitetet i Oslo Vedlegg Innspill Helsam.pdfHøringssvar fra Universitetet i Oslo Vedlegg Innspill Helsam.pdfpdf278056
Høringssvar fra Universitetet i Oslo.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Universitetet i Oslo.pdfHøringssvar fra Universitetet i Oslo.pdfpdf7998017
Høringssvar fra Vennesla kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Vennesla kommune.pdfHøringssvar fra Vennesla kommune.pdfpdf130201
Høringssvar fra Vestre Viken HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Vestre Viken HF.pdfHøringssvar fra Vestre Viken HF.pdfpdf611993
Høringsuttalelse fra Kultur-, nærings- og helsekomité i Aust-Agder.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringsuttalelse fra Kultur-, nærings- og helsekomité i Aust-Agder.pdfHøringsuttalelse fra Kultur-, nærings- og helsekomité i Aust-Agder.pdfpdf483899
Høringsvar fra Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringsvar fra Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF.pdfHøringsvar fra Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf407723
Høringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.pdfHøringsvar fra Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf175694
Tillegg til høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedr Medisinsk-teknologisk utstyr.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Tillegg til høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedr Medisinsk-teknologisk utstyr.pdfTillegg til høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedr Medisinsk-teknologisk utstyr.pdfpdf313284

Kjønnsdysfori

En nasjonal arbeidsgruppe har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Det interregionale fagdirektørmøtet besluttet 16.4.2018 at rapporten skulle sendes ut på høring, med høringsfrist 22. mai 2018.

Kjønnsdysfori Rapport utkast til høring (PDF)Høringsbrev (PDF)

Tilleggskommentarer fra deler av arbeidsgruppen

Noen av medlemmene i arbeidsgruppen har kommet med tilleggskommentarer til rapporten.

Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfhttps://helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfAsle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfpdf192483
HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfhttps://helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfHBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfpdf170144
Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfhttps://helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfKommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfpdf303630
Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfhttps://helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfThomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfpdf431050

Høringssvar

Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfRapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfpdf117275
Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfLegeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfpdf206082
Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfInnspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfpdf269725
Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfHøyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfpdf222004
Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfHøringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfpdf48941
Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfHøringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfpdf588430
Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfHøringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfpdf33951
Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfHøringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfpdf347720
Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfHøringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfpdf100356
Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfHøringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfpdf462225
Bufdir.høringssvar.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Bufdir.høringssvar.pdfBufdir.høringssvar.pdfpdf130988
18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdf18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdfpdf846388
18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdf18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdfpdf152883
08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdf08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdfpdf117395
08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdf08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdfpdf581813
08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdf08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdfpdf718529
08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdf08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdfpdf170548
08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdf08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdfpdf1309039
08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdf08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdfpdf162054
08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdf08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdfpdf1037240
08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdf08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdfpdf479022
08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdf08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdfpdf2041428
08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdf08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdfpdf508401
08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdf08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdfpdf744254
08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdf08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdfpdf1535433
08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdf08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfpdf172470Mekanisk trombektomi

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en utredning av regionens fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst. Rapporten har vært ute på høring i Helse Sør-Øst RHF der vi spesielt har bedt om tilbakemeldinger på: 

  • Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt i Delrapport fase 2 
  • Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen?
  • Eventuelt andre innspill

Følgebrev (PDF)Hovedrapport (PDF)Delrapport 1 (PDF)Delrapport 2 (PDF)

Høringssvar

01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdf01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdfpdf174867
01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdf01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdfpdf33427
01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdf01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdfpdf518133
01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdf01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdfpdf595768
01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdf01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdfpdf538445
01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdf01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdfpdf86174
01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdf01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdfpdf186540
01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdf01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdfpdf202198
01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdf01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdfpdf205448
01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdf01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdfpdf185056
01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdf01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdfpdf106413
01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdf01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdfpdf554637
01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdf01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdfpdf275612
01Vestre Viken Vedlegg 6.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Vedlegg 6.pdf01Vestre Viken Vedlegg 6.pdfpdf432394

Fant du det du lette etter?