Offentlig journal

Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket som er sendt til oppfølging mellom avdelinger/enheter i foretaket. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Innsyn i dokumenter hos Helse Sør-Øst RHF

Den som ønsker å se et dokument eller en sak hos Helse Sør-Øst RHF kan be om dette. 

Se også..

Offentlighetsloven Rettleiar til offentleglova

 

Søk i offentlig journal

2022

SeptemberAugustJuli

​​

JuniMai​AprilMars


Februar

Januar

Tidligere offentlige journaler

Offentlig journal ligger på våre nettsider i to år.

Offentlig journal 2021

Offentlig journal 2020

Be om innsyn i journaler eldre enn 2 år

Fant du det du lette etter?