Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte 18 november 2022.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 18 november 2022.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 18 november 2022.pdfpdf234995

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

20222021
2020
Tidligere godkjente protokoller


Fant du det du lette etter?