Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte 9. mars 2023.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 9. mars 2023.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 9. mars 2023.pdfpdf375002

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

2023
Tidligere godkjente protokoller


Fant du det du lette etter?