Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra styremøte 16. desember 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 16. desember 2021.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 16. desember 2021.pdfpdf185495

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF

2021


2020


Tidligere godkjente protokoller


Fant du det du lette etter?