Tidligere styredokumenter

Søk i alle styredokumenter fra 2008 frem til i dag

2021

Se styresaker fra 2021 her

2020

Se styresaker fra 2020 her

2019

Se styresaker fra 2019 her

2018

Se styresaker fra 2018 her

2017

Se styresaker fra 2017 her

2016

2015

2014

001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdf001-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. desember 2013.pdfpdf125647
002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdf002-2014 Saksframlegg - Kvalitet-, aktivitet- og økonomi des 2013.pdfpdf8320
002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdf002-2014 Vedlegg - Foreløpige tall desember 2013.pdfpdf1594957
003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdf003-2014 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll.pdfpdf168493
003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2014 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2014 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf614315
003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fortaksmøte Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf604591
003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdf003-2014 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2014 for Ahus.pdfpdf738327
004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf004-2014 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfpdf100457
005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdf005-2014 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2014.pdfpdf77346
006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdf006-2014 Saksframlegg - Honorar til styret i PKH.pdfpdf82260
007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdf007-2014 Saksframlegg - OUS HF - Avhending av Bogrudveien 13.pdfpdf226174
007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdf007-2014 Vedlegg 1 - Brev fra OUS 14-00041-1 Salg av Bogerudveien.pdfpdf405463
007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdf007-2014 Vedlegg 2 - Utkast protokoll OUS styremøte 2013-12-19.pdfpdf74682
007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdf007-2014 Vedlegg 3 - Saksfremstilling OUS Styresak 2013-73-00.pdfpdf30156
007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdf007-2014 Vedlegg 4 - Verdivurdering_Bogerudveien 15_01 pdf.pdfpdf308635
008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf008-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf197939
009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdf009-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 6. februar 2014.pdfpdf159557
010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdf010-2014 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014.pdfpdf7085
010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdf010-2014 Vedlegg - Aktivitet og resultat.pdfpdf674840
011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdf011-2014 Saksframlegg - Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf180142
011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdf011-2014 Vedlegg - Årlig melding 2013 for HSØ.pdfpdf1148007
012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdf012-2014 Saksframlegg - Videreutvikling av inntektsmodellen for HSØ.pdfpdf142661
012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdf012-2014 Vedlegg 1 - Utvikling og endringer i inntektsmodellen HSØ.pdfpdf527117
012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdf012-2014 Veldegg 2 - Sluttrapport inntektsmodell pre-hospitale tjenester.pdfpdf936906
013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdf013-2014 Saksframlegg Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger.pdfpdf251207
013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdf013-2014 Vedlegg - Planforutsetninger ØLP.pdfpdf730630
014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdf014-2014 Saksframlegg - Årsrapport 2013 og revisjonsplan 2014-15.pdfpdf136022
014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdf014-2014 Vedlegg 1 - Utkast årsrapport 2013 konsernrevisjonen.pdfpdf353223
014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdf014-2014 Vedlegg 2 - Utkast revisjonsplan 2014-15.pdfpdf486938
015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdf015-2014 Saksframlegg - SØ - avhending av eiendommer.pdfpdf389481
015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdf015-2014 Vedlegg 1 - Styresak 78-13 SØ.pdfpdf35594
015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdf015-2014 Vedlegg 2 - Protokoll fra styremøte i SØ 16 12 13.pdfpdf78274
016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdf016-2014 Tertailrapport 3 tertial 2013 PNØ.pdfpdf105174
016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdf016-2014 Vedlegg - Tertialrapport 3 tertial 2013.pdfpdf550580
017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdf017-2014 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm dir i HSØ.pdfpdf79605
017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdf017-2014 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2014-2016.pdfpdf129174
017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdf017-2014 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2014-2016.pdfpdf114193
018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf018-2014 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf195979
021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdf021-2014 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 13. mars 2014.pdfpdf118050
022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdf022-2014 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2013.pdfpdf72065
022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdf022-2014 Vedlegg - Årsberetning 2013.pdfpdf2064998
023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdf023-2014 Saksframlegg System for metodevurderinger.pdfpdf307822
024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdf024-204 Saksframlegg - Rammeverk for antikorrupsjonsprogram i HSØ.pdfpdf220459
025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdf025-2014 Saksframlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfpdf84646
025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdf025-2014 Vedlegg - Rapport Miljø og samfunnsansvar HSØ.pdfpdf909810
026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdf026-2014 Saksframlegg - Årsmelding for Digital fornying 2013.pdfpdf79555
026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdf026-2014 Vedlegg - Årsmelding Digital fornying 2013.pdfpdf3183909
027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdf027-2014 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomi mars 2014.pdfpdf8067
027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdf027-2014 Vedlegg - Resultater per mars 2014.pdfpdf1036782
028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2014/028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdf028-2014 Instruks revisjonsutvalg og instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf139564

2013

001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdf001-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 20. desember 2012.pdfpdf81464
002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdf002-2013 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapp.pdfpdf8130
002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdf002-2013 Vedlegg - Rapport per desember 2012.pdfpdf1337187
003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdf003-2013 Saksframlegg - Oppdragsdok 2013 og foretaksmøteprotokoll.pdfpdf187410
003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2013 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf910103
003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdf003-2013 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll.pdfpdf539250
004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdf004-2013 Saksframlegg - Årsrapport og Revisjonsplan konsernrev.pdfpdf129354
004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdf004-2013 Vedlegg 1a - Årsrapport 2012_konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf434698
004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdf004-2013 Vedlegg 1b - Vedlegg 1 Årsrapport_statusRevisjonsplan.pdfpdf338043
004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdf004-2013 Vedlegg 1c - Vedlegg 2 Årsrapport_status_tidligere_revisjoner.pdfpdf279176
004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdf004-2013 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2013-15.pdfpdf424843
005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdf005-2013 Saksframlegg - Reviderte instrukser revisjonsutv og konsernrev.pdfpdf468761
005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf005-2013 Vedlegg 1 - Instruks for styrets revisjonsutvalg.pdfpdf129492
005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdf005-2013 Vedlegg 2 - Instruks for konsernrevisjonen i HSØ.pdfpdf305727
006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdf006-2013 Saksframlegg - Etaberling av HDO som felleseid RHF-virksomhet.pdfpdf317500
007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdf007-2013 Saksframlegg - Delstrategi utvikling samarbeid priv og off.pdfpdf109898
007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdf007-2013 Vedlegg - Delstrategi.pdfpdf201505
008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdf008-2013 Saksframleg OUS leieavtale bygg.pdfpdf202767
008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdf008-2013 Vedlegg 1 - Styresak 090-2012 OUS.pdfpdf149199
008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf008-2013 Vedlegg 2 - Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfpdf26379
009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdf009-2013 Saksframlegg - Felles interregionalt eiendomsforum.pdfpdf213006
009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdf009-2013 Vedlegg - Rapport_Samarbeid innen eiendomsvirksomheten.pdfpdf912238
010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdf010-2013 Saksframlegg - Kvalitet behandling nyfødte intensivavdelinger.pdfpdf212648
010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdf010-2013 Saksframlegg - Kvalitet på behandling av nyfødte på intensivavdelinger.pdfpdf212651
010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdf010-2013 Vedlegg - Innstilling fra fagrådet vedr oppdrag gitt 160212.pdfpdf2515550
011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdf011-2013 Orienteringssak - Ansettelse adm.dir. - prosess og framdrift.pdfpdf7237
012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdf012-2013 Orienteringssak - IKT-Strategi og handl.plan.pdfpdf141327
012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdf012-2013 Vedlegg 1 - Mandat - fornyingsstyret.pdfpdf293580
012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdf012-2013 Vedlegg 2 - Oppgaver Fornyingsstyrets programkontor.pdfpdf118277
013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdf013-2013 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2013.pdfpdf157138
014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdf014-2013 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 7. februar 2013.pdfpdf109400
015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdf015-2013 Saksframlegg - Aktivitet kvalitet og økonomi januar 2013.pdfpdf8084
015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdf015-2013 Vedlegg Rapport per januar 2013.pdfpdf840043
016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdf016-2013 Saksframlegg Tertailrapport 3. tertial 2012 Nytt østfold.pdfpdf82385
016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdf016-2013 Vedlegg - Tertialrapport 3. tertial.pdfpdf573042
017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2013 Saksfremlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf180176
017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2013 Vedlegg - Årlig melding 2012 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1217903
018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf018-2013 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfpdf228735
018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdf018-2013 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfpdf747831
019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdf019-2013 Saksframlegg - Etablering av pensjonskasse.pdfpdf113343
020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdf020-2013 Utviklingsplan og idefasemandat OUS.pdfpdf243177
020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdf020-2013 Vedlegg 1a Styresak 085-2012 Mandat idefase.pdfpdf80487
020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdf020-2013 Vedlegg 1b Utkast protokoll styremøte 20121217.pdfpdf26379
020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdf020-2013 Vedlegg 2 Mandat for idéfase.pdfpdf4537747
021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdf021-2013 Saksframlegg - Innføring av regional PAS EPJ ved OUS.pdfpdf278419
021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdf021-2013 Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv.pdfpdf3415838
021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdf021-2013 Vedlegg 2 - Kvalitetssikringsrapport.pdfpdf550054
022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdf022-2013 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2014-2017 Planforutsetninger.pdfpdf226046
023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdf023-2013 Sakframlegg - Ansettelse av adm.dir. i HSØ.pdfpdf30320
024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2013/024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdf024-2013 Orienteringssak - Videre arb kvalitet og pasientsikkerhet.pdfpdf295155

2012

002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdf002-2012 Saksframlegg - Oppdragsdok og foretaksmøteprotokoll.pdfpdf242807
002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdf002-2012 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf954112
002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdf002-2012 Vedlegg 2 Forelopig protokoll fra foretaksmøte HSØ.pdfpdf514574
003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdf003-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per des.pdfpdf467631
004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf004-2012 Saksframlegg - Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfpdf208573
004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdf004-2012 Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst.pdfpdf652166
004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdf004-2012 Vedlegg 2 Etiske retningslinjer - utkast kortversjon v3.pdfpdf412984
004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdf004-2012 Vedlegg 3 Implementeringsplan forslag til styret.pdfpdf115346
004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdf004-2012 Vedlegg 4 Deltagerliste arbeidsgruppe etiske retnlinjer.pdfpdf186014
004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdf004-2012 Vedlegg 5 Liste respondenter høringen.pdfpdf269064
005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdf005-2012 Sakframlegg - Kvalitet i anskaffelse av helsetjenester.pdfpdf313789
005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdf005-2012 Vedlegg - Rapport fra KPMG.pdfpdf931277
006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdf006-2012 Saksframlegg - Årsrapport 2011og revisjonsplan 2012-2015.pdfpdf167487
006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdf006-2012 Vedlegg 1 Årsrapport 2011_konsernrevisjonen_Helse Sør-Øst.pdfpdf462827
006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdf006-2012 Vedlegg 2 Revisjonsplan_2012-2015_konsernrevisjonenHSØ.pdfpdf501276
007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf007-2012 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfpdf118956
009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf009-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf199054
010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdf010-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 16. februar 2012.pdfpdf82212
011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdf011-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012.pdfpdf451132
012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2012 Saksframlegg - Årlig melding 2011 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf291803
012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2012 Vedlegg - Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf1793074
013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdf013-2012 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2012.pdfpdf274624
014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdf014-2012 Saksframlegg - Tiltak for å forebygge infeksjoner.pdfpdf227018
015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdf015-2012 Saksframlegg - Kjøp av elektrisk energi i HSØ.pdfpdf356657
015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdf015-2012 Vedlegg - Strateginotat for innkjøp av elektrisk energi.pdfpdf390275
016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf016-2012 Saksframlegg - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfpdf400822
017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdf017-2012 Saksframlegg - Utviklinging av sykehustilbudet i Vestre Viken HF.pdfpdf246517
018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdf018-2012 Saksframlegg - Høringssvar - endring i helseforetaksloven.pdfpdf269104
018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdf018-2012 Vedlegg - Høringssvar.pdfpdf819968
019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdf019-2012 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for adm.dir. i HSØ.pdfpdf180245
019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdf019-2012 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010-2012.pdfpdf159866
019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdf019-2012 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2010-2012.pdfpdf132928
020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdf020-2012 Orienteringssak - Regional beredskapsplan.pdfpdf162179
021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdf021-2012 Orienteringssak - Reg. revisjon av HFenes styringssystem.pdfpdf116722
021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdf021-2012 Vedlegg Revisjonsrapport 2-2012.pdfpdf675035
022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf022-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf183830
023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdf023-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. mars 2012.pdfpdf293971
024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdf024-2012 Saksframlegg - Oppdat og videreutv av inntektsmodellen.pdfpdf1607054
025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdf025-2012 Saksframlegg - Erklæring om ledernes ansattelsesvilkår.pdfpdf631930
026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdf026-2012 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2012.pdfpdf2027308
027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdf027-2012 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2012.pdfpdf2789477
028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdf028-2012 Saksframlegg - Regional anskaffelse av økonomi- og logistikksystem.pdfpdf145168
029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdf029-2012 Saksframlegg - Årsoppsummering for 2011 Nasjonal IKT.pdfpdf1617808
030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdf030-2012 Saksframlegg - Medarbeiderundersøkelsen 2011.pdfpdf1406779
031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf031-2012 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf179778
032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdf032-2012 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 19. april 2012.pdfpdf193360
033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdf033-2012 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012.pdfpdf716855
034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdf034-2012 Saksframlegg - Foretaksmøter med HFene juni 2012.pdfpdf145672
035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdf035-2012 Delegering av rettslige fullmakter til AD.pdfpdf174644
035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2012/035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdf035-2012 Vedlegg 1 - Fullmakt til AD i saker om straffbare forhold.pdfpdf183741

2011

001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdf001-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 16. desember 2010.pdfpdf124647
002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdf002-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per desember 2010.pdfpdf233743
003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdf003-2011 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 31012011.pdfpdf50482
003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdf003-2011 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf841783
003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdf003-2011 Vedlegg 2 - Protokoll foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 31012011.pdfpdf545448
005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdf005-2011 Saksframlegg - Høring - forslag ny nasj helse- og omsorgsplan, lov om helse- og omsorgstj.pdfpdf57482
005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdf005-2011 Vedlegg 1 - Høringsuttalesle ny nasjonal helse- og omsorgsplan.pdfpdf193309
005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdf005-2011 Vedlegg 2 - Høringsuttalelse ny helse- og omsorgslov for kommunene.pdfpdf136982
005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdf005-2011 Vedlegg 3 - Høringsuttalelse ny lov om folkehelse.pdfpdf93868
005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdf005-2011 Vedlegg 4a - Brukerutvalgets høring til ny nasjonal helseplan.pdfpdf53959
005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf005-2011 Vedlegg 4b - Brukerutvalgets høring til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.pdfpdf83198
006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf006-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfpdf94288
007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdf007-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. februar 2011.pdfpdf52775
008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdf008-2011 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport per januar 2011.pdfpdf158776
009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf009-2011 Saksframlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf63436
009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf009-2011 Vedlegg - Årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf5393964
010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdf010-2011 Saksframlegg - Strategi for eiendomsvirksomheten i HSØ.pdfpdf116475
010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdf010-2011 Vedlegg 1 - Strategidokument bygg og eiendom til styrebehandling.pdfpdf115152
010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdf010-2011 Vedlegg 2 - Fullmaktsstruktur for bygginvesteringer.pdfpdf49454
010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdf010-2011 Vedlegg 3 - Statusrapport FUBE møte 16 februar.pdfpdf48377
011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdf011-2011 Saksframlegg - Miljø- og klimatiltak i sht - sluttrapport fra nasjonalt samarb prosj.pdfpdf45378
011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdf011-2011 Vedlegg - Sluttrapport.pdfpdf281830
012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdf012-2011 Saksframlegg - Rapport fra regionalt tilsyn hoftebrudd og hofteprotesekirurgi i 2010.pdfpdf54420
012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdf012-2011 Vedlegg - Samlerapport fra Helsetilsynet.pdfpdf267585
013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdf013-2011 Saksframlegg - Brukerutvalget i HSØ - oppnevning og mandat.pdfpdf33783
014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdf014-2011 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2011.pdfpdf82212
017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdf017-2011 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 17. og 24. mars 2011.pdfpdf70213
018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdf018-2011 Saksframlegg - Nasj. samarb avtale - regjeringens innovasjonssatsing.pdfpdf71067
018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdf018-2011 Vedlegg - Innovasjon 2011 - Nasjonal tiltaksplan.pdfpdf1774783
019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdf019-2011 Saksframlegg - Årsberetning og regnskap for 2010.pdfpdf47397
019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdf019-2011 Vedlegg 1 - Årsberetning 2010.pdfpdf99582
019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdf019-2011 Vedlegg 2 - Årsregnskap 2010.pdfpdf51110
019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdf019-2011 Vedlegg 2 b - Prinsippnote 2010.pdfpdf35713
020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdf020-2011 Saksframlegg - Årsrapport 2010 og revisjonsplan 2011- konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf53409
020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf020-2011 Vedlegg 1 - Årsrapport 2010 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf389095
020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf020-2011 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2011 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf243020
021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdf021-2011 Aktivitets- og økonomirapport per februar 2011.pdfpdf295673
022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf022-2011 Saksframlegg - Inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfpdf246607
022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdf022-2011 Vedlegg 1 - Inntektsmodell 2011 - sluttrapport fra prosjektgruppen.pdfpdf310369
022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdf022-2011 Vedlegg 1.1 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 1 Psykisk helsevern - sluttrapport 10 04 16.pdfpdf494365
022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdf022-2011 Vedlegg 1.2 - Inntektsmodell 2011 - Vedlegg 2 TSB - sluttrapport 10 04 16.pdfpdf289339
022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdf022-2011 Vedlegg 2 - Prosjektrapport inntektsmodeller 21 03 11.pdfpdf1922525
022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdf022-2011 Vedlegg 3 - Sluttrapport - modell for fordeling av kapitalinntekter - 10 10 12.pdfpdf169519
022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdf022-2011 Vedlegg 4 - Sammendrag av innspill.pdfpdf77180
022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdf022-2011 Vedlegg 5 - Innspill til rapport om inntektsmodell for Helse Sør-Øst.pdfpdf1228309
023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdf023-2011 Saksframlegg - Tildeling av signaturrett og prokura.pdfpdf85134
024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdf024-2011 Saksframlegg - Revisjonsrapport - leveranse av helsepersonellvikarer.pdfpdf380972
024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdf024-2011 Vedlegg - Rapport fra revisjon av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer.pdfpdf693784
025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdf025-2011 Kvaitet i anskaffelser av helsetjenester - opplegg for evaluering.pdfpdf112411
026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2011/026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdf026-2011 Saksframlegg - Sykehuspartner - Status drift og omstillinger.pdfpdf134398

2010

001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdf001-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 10 desember 2009.pdfpdf48664
002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdf002-2010 Saksframlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2010.pdfpdf33935
002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdf002-2010 Vedlegg 1 - Oppsummering av styringsbudskap fra eier 2010.pdfpdf463648
002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdf002-2010 Vedlegg 2 - Oppdragsdokument 2010.pdfpdf1360468
003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdf003-2010 Saksframlegg - Revidering av instrukser og fullmakter.pdfpdf37299
003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdf003-2010 Vedlegg 1 - Styreinstruks.pdfpdf35527
003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdf003-2010 Vedlegg 3 - Instruks AD.pdfpdf29283
003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdf003-2010 Vedlegg 5 - Fullmakter AD.pdfpdf41978
004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdf004-2010 Saksframlegg - Salg av Vardåsveien 5A i Ski kommune tilhørende OUS.pdfpdf33316
004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdf004-2010 Vedlegg 1 - Brev fra OUS - Salg av eiendom Vardåsveien 5 A Ski kommune.pdfpdf225815
004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdf004-2010 Vedlegg 2 - Brev fra Ahus om salg av personalboliger Ski sykehus.pdfpdf329081
005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf005-2010 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfpdf27471
006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdf006-2010 Orienteringssak - Innføring av regional HMS-policy.pdfpdf32191
006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdf006-2010 Vedlegg 1 HMS policy 2010 med fokus på ansattes arbeidsmiljø.pdfpdf43542
006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdf006-2010 Vedlegg 2 - HMS indikatorer.pdfpdf217532
007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdf007-2010 Orienteringssak - Sykehuspartner - statusrapport.pdfpdf73923
007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdf007-2010 Vedlegg - Utkast instruks for sykehuspartner.pdfpdf95192
008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf008-2010 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf26930
008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdf008-2010 Vedlegg - Status tidligere styresaker per desember 2009.pdfpdf152193
009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf009-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf105458
010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdf010-2010 Orienteringssak - Ivaretakelse av pasientrettigheter. Sykehusenes rutiner og praksis.pdfpdf70106
010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdf010-2010 Vedlegg - Brev fra HOD.pdfpdf104033
011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdf011-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2010.pdfpdf115179
012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf012-2010 Saksframlegg - Årlig melding 2009 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf58969
012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdf012-2010 Vedlegg - Årlig melding 2009.pdfpdf2364584
013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdf013-201 Saksframlegg - Aktivitets- og økonomirapport januar 2010.pdfpdf115867
014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf014-2010 Saksframlegg - Årsrapport 2009 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf36913
015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdf015-2010 Saksframlegg - Sammenslåing av Medinnova AS og Birkeland Innovasjon AS.pdfpdf71023
015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdf015-2010 Vedlegg 1 - Rapport fra felles arbeidsgruppe OiO og OUS-HSØ.pdfpdf62371
015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdf015-2010 Vedlegg 2 - Rapport fra arbeidsgruppe HSØ og UiO.pdfpdf71879
016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdf016-2010 Saksframlegg - God virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst.pdfpdf246743
017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf017-2010 Saksframlegg - Handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfpdf129652
017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdf017-2010 Vedlegg 1 - Forslag til handlingsplan innkjøp og logistikk 2010.pdfpdf171179
017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdf017-2010 Vedlegg 2 - Utdrag fra foretaksprotokoll HF 2010 styringskrav innkjøp og logistikk.pdfpdf73809
017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdf017-2010 Vedlegg 3 - Risikomatriser.pdfpdf26284
018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf018-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfpdf22704
019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf019-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf112759
020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdf020-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 4. mars 2010.pdfpdf57567
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 Vedlegg 3 Kontantstrømoppstilling.pdfpdf17707
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 1.pdfpdf1467044
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009 utkast til styret 8 april 2010_Vedlegg 2.pdfpdf469537
021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdf021-2010 Årsberetning og regnskap for 2009.pdfpdf30732
022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdf022-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per februar 2010.pdfpdf112959
023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdf023-2010 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i helseforetakene 2010.pdfpdf23146
025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf025-2010 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf94944
026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdf026-2010 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010.pdfpdf104260
027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdf027-2010 Saksframlegg - Aktivitets og økonomirapport per mars 2010.pdfpdf189765
028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdf028-2010 Saksframlegg - Salg av Gaustadskogen barnehage ved OUS.pdfpdf46056
028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdf028-2010 Vedlegg - Brev fra OUS om salg av eiendom.pdfpdf2154752
029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2010/029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdf029-2010 Saksframlegg - Etablering av fellestj for øk. og regnskap i Sykehuspartner.pdfpdf29029

2009

002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdf002-2009 Rentebetingelser byggelån Nye Ahus.pdfpdf35237
002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdf002-2009 Vedlegg - Rentebetingelser 1 halvår 09 - fastrente.pdfpdf39261
002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdf002-2009 Vedlegg 2 - Rentebetingelser 1 halvår 09 - flyterente.pdfpdf20994
003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdf003-2009 Godkjenning av protokoll fra møter 181208, 190109 og 290109.pdfpdf56857
004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdf004-2009 Økonomi- og aktivitetsrapport per desember 2008.pdfpdf67592
005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdf005-2009 Tertialrapport 3 tertial Nye Ahus.pdfpdf21952
005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdf005-2009 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3.tertial 2008.pdfpdf1520967
006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdf006-2009 Oppfølging av budsjett 2009.pdfpdf45818
007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdf007-2009 Fordeling av midler fra regjeringens tiltakspakke.pdfpdf33335
008-2009 Årlig melding 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/008-2009 Årlig melding 2008.pdf008-2009 Årlig melding 2008.pdfpdf29989
009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdf009-2009 Oppdragsdokumentog protokoll 2009.pdfpdf28436
010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdf010-2009 Videre arbeid med eiendomsområdet i Helse Sør Øst.pdfpdf39313
011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdf011-2009 Handlingsplan innkjøp og logistikk.pdfpdf34255
012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdf012-2009 HR-strategien handlingsplan.pdfpdf28035
013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdf013-2009 OUS-endring i styresammensetningen.pdfpdf20245
014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdf014-2009 Styresaker i Helse Sør-Øst juni 07 desember 08 Status og oppfølging.pdfpdf20819
015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdf015-2009 Orienteringssak - Organisering av delprosjekt nasjonalt selskap for pasientreiser 2.pdfpdf62853
017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdf017-2009 Saksfremlegg -Godkjenning av protokoll fra møte 25-260209.pdfpdf36296
018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf018-2009 Saksfremlegg - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfpdf125506
018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdf018-2009 Vedlegg 1 - Aktivitets- kvalitets- og økonomirapport per tredje tertial 2008.pdfpdf738401
019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdf019-2009 Saksfremlegg - Økonomi- og aktivitetsrapport per februar 2009.pdfpdf110085
020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdf020-2009 Saksfremlegg -Årsberetning og regnskap 2008.pdfpdf19947
020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdf020-2009 Vedlegg 1 - Årsberetning 2008 - 250309.pdfpdf64632
020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdf020-2009 Vedlegg 2 - Prinsippnote.pdfpdf22287
020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdf020-2009 Vedlegg 3 - Resultat balanse kontantstrøm og noter.pdfpdf58953
021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdf021-2009 Saksfremlegg - Stiftelse av Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdfpdf29373
021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdf021-2009 Vedlegg 1 - Stiftelse av Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdfpdf46318
021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdf021-2009 Vedlegg 2 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Sammenslåingsavtale.pdfpdf37717
021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdf021-2009 Vedlegg 3 - Stiftelse av Vestre Viken HF - Overføringsavtale.pdfpdf35375
022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdf022-2009 Saksfremlegg - Kjeller Nye Ahus.pdfpdf21132
023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdf023-2009 Saksfremlegg - PIV HF NVDPS godkjenning av konsept.pdfpdf35011
024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdf024-2009 Saksfremlegg - Vedrørende overføring av virksomhet til Sykehuspartner.pdfpdf23287
025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdf025-2009 Saksfremlegg - Revisjonskomiteen orienterer.pdfpdf26930
025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdf025-2009 Vedlegg 1 - Årsrapport 2008.pdfpdf234353
025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdf025-2009 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 20092010.pdfpdf180732
025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdf025-2009 Vedlegg 3 Instruks konsernrevisjonen 2.pdfpdf61897
025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdf025-2009 Vedlegg 5. 1 - Endelig Rapport Okstyring SiV 16012009.pdfpdf357635
025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdf025-2009 Vedlegg 5. 2 - Rapport Revisjon Økonomistyring SiV styresak.pdfpdf163661
025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdf025-2009 Vedlegg 5. 3 - Endelig Rapport Økstyring SSHF 02032009.pdfpdf431053
025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdf025-2009 Vedlegg 5. 4 - Rapport Revisjon Økonomistyring SSHF styresak.pdfpdf41597
025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdf025-2009 Vedlegg 6. 1 - Endelig revisjonsrapport Revisjon BUP PiVHF.pdfpdf153432
025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdf025-2009 Vedlegg 6. 2 - Revisjon BUPA PiV styresak.pdfpdf39195
026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdf026-2009 Saksfremlegg - Oppsummering av IP-kampanjen.pdfpdf36069
026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdf026-2009 Vedlegg 1 - Individuell plan rapport.pdfpdf2086400
026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdf026-2009 Vedlegg 2 - IPskjema mal HSØ.pdfpdf300189
027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdf027-2009 Orienteringssak - Årsplan for styret 2009.pdfpdf26281
028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdf028-2009 Saksfremlegg - Godkjenning av protokoll fra møte 30032009.pdfpdf31588
029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdf029-2009 Saksfremlegg - Aktivitets-og økonomirapport per mars.pdfpdf109067
030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdf030-2009 Saksfremlegg - NPSS -samarbeidsavtale.pdfpdf26891
031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2009/031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdf031-2009 Saksfremlegg - SI HF - utbygging av Gjøvik DPS.pdfpdf32280

2008

001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdf001-2008 Godkjenning protokoll 20071218.pdfpdf57350
002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf002-2008 Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfpdf34234
002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdf002-2008 Vedlegg - Endelig HSØ PROTOKOLL 24 1 2008.pdfpdf83251
002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdf002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst ferdig.pdfpdf89763
002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdf002-2008 Vedlegg - Oppdragsdokument og protokoll 2008.pdfpdf144658
003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdf003-2008 Kommunikasjonsstrategi Helse SørØst2008 - 2011.pdfpdf29445
003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdf003-2008 Vedlegg 2 Kommunikasjonstiltak 2008 i Helse SørØst.pdfpdf9164
004-2008 mål AD 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/004-2008 mål AD 2008.pdf004-2008 mål AD 2008.pdfpdf28778
005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdf005-2007- Rapportering desember _2_ _2_.pdfpdf38734
006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf006-2008 Vedlegg 1 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfpdf188793
006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdf006-2008 Årsrapport internrevisjonen 2007.pdfpdf19214
007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdf007-2008 Sykehuset Innlandet- Akuttbygg Sanderud.pdfpdf38767
007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdf007-2008 Vedlegg - Akuttbygg sanderud Sak 61-2007 HI HF.pdfpdf129029
007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdf007-2008 Vedlegg - akuttbygg sanderud-HI HF Nybygg akuttpsyk - Oversendelsesbrev 211107.pdfpdf74127
008-2008 Status tidligere styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/008-2008 Status tidligere styresaker.pdf008-2008 Status tidligere styresaker.pdfpdf25569
008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdf008-2008 Vedlegg - febr08-status tidligere styresaker.pdfpdf85591
009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdf009-2008 Omstillingsprogrammet -status.pdfpdf28474
009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdf009-2008 Vedlegg - Programstatus - 2008-01-25.pdfpdf186399
010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdf010-2008 Orienteringssak - Strategisk fokus for Helse Sør-Øst - Mål for 2008.pdfpdf35063
011-2008 Årsplan for styret.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/011-2008 Årsplan for styret.pdf011-2008 Årsplan for styret.pdfpdf30135
014-2008 Underlag for orientering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/014-2008 Underlag for orientering.pdf014-2008 Underlag for orientering.pdfpdf20057
015-2008 Underlag for orientering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/015-2008 Underlag for orientering.pdf015-2008 Underlag for orientering.pdfpdf10177
016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdf016-2008 Protokoll fra styremøte 20080206-20080222-20080229.pdfpdf48522
017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdf017-2008 Tertialrapport tredje tertial 2007.pdfpdf77968
017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdf017-2008 Vedlegg - Tertialrapport Helse Sør-Øst 3 tertial 2007.pdfpdf453185
018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdf018-2008 Nye Ahus 3 tertial 2007 styresakt HSØ.pdfpdf26213
018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdf018-2008 Vedlegg - Nye ahus tertialrapport 3 tertial 2007.pdfpdf791655
019-2008 Rapportering januar.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/019-2008 Rapportering januar.pdf019-2008 Rapportering januar.pdfpdf49475
020-2008 Strategi private.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/020-2008 Strategi private.pdf020-2008 Strategi private.pdfpdf35119
020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdf020-2008 Vedlegg - Strategidokument Helse Sør-Øst 200208.pdfpdf89782
021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdf021-2008 Vedlegg - Årlig melding til HOD.pdfpdf501360
021-2008 Årlig melding 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/021-2008 Årlig melding 2007.pdf021-2008 Årlig melding 2007.pdfpdf76687
022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdf022-2008 Ekstern gjennomgang AHUS.pdfpdf25293
022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdf022-2008 Vedlegg - Ekstern gjennomgang AHUS Sluttrapport 2 til HS-Ø endelig 02 03 2008.pdfpdf62535
023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdf023-2008 Salg av eiendom Blefjell.pdfpdf29791
023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdf023-2008 Vedlegg - Blefjell-salg av eiendom.pdfpdf457245
024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdf024 -2008 Revisjonplan internrevisjonen 2008-10.pdfpdf16781
024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdf024-2008 Vedlegg - Revisjonsplan.pdfpdf215642
026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdf026-2008 -3-innsatsområde 3-1-tilstandsvurdering.pdfpdf36226
026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdf026-2008 -4-Kunnskapshåndtering og beste praksis.pdfpdf295633
026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdf026-2008 1-Omstillingsprogrammet - status mars 2008 _2_.pdfpdf26276
026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdf026-2008 Vedlagg 2-ECON R-2008-011 JHO Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF (2).pdfpdf183742
026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdf026-2008 Vedlegg - OmstillingsprogrammetøProgramstatus - 2008-02-22 _3_.pdfpdf123154
026-2008-2-eiendomsorganisering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/026-2008-2-eiendomsorganisering.pdf026-2008-2-eiendomsorganisering.pdfpdf36590
027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdf027-2008 - arbeidet med risikovurdering.pdfpdf34418
028-2008 -årsplan for styret 2008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/028-2008 -årsplan for styret 2008.pdf028-2008 -årsplan for styret 2008.pdfpdf31520
029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdf029-2008 Protokoll fra styremøte 20080310.pdfpdf42424
030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdf030-2008 Vedlegg - Utkast til årsberetning 2007 Helse Sør-Øst styrev 09042008.pdfpdf84266
030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdf030-2008 Vedlegg - Årsregnskap med noter.pdfpdf2166833
030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2008/030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdf030-2008 Årsberetning og regnskap 2007.pdfpdf25240

Fant du det du lette etter?