Registerverktøy for forskning
Helse Sør-Øst kartlegger en mulig anskaffelse av et registerverktøy for datainnsamling og analyse i forskningsprosjekter. Brukerne av verktøyet vil i hovedsak være forskere og klinikere i Helse Sør-Øst, men også forskere i øvrige helseregioner og andre samarbeidspartnere utenfor regionen vil kunne få tilgang til en slik løsning via multisenterstudier. Verktøyet skal være enkelt å bruke med «gjør det selv løsninger» for majoriteten av forskningsprosjektene i Helse Sør-Øst. 

Prosjektet startet høsten 2021 og registerverktøyet skal etter plan være i drift andre kvartal 2022.​

Fase: Planlegging
 

Ba​kgrunn  

Det er et stort behov for å effektivisere forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst. Dette er også påpekt av Regional forskningsstøtte (RFST) ved Oslo universitetssykehus, som leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.  

Effektiviseringen skal oppnås ved å innføre et sky-basert registerverktøy med et effektivt prosjekt- og rapporteringssystem og høy grad av selvbetjening for den enkelte forsker.  Verktøyet skal understøtte arbeidsprosesser knyttet til datainnsamling, analyse, tolkning, publisering og lagring/sletting av data. Alle de omlag 2300 forskerne i Helse Sør-Øst skal kunne bruke verktøyet. 

 

​Forventet ​nytte  

Målet er at rundt 80 prosent av alle forskningsprosjektene i Helse Sør-Øst skal benytte denne løsningen. Verktøyet skal være så brukervennlig at forskerne selv kan gjennomføre prosjekt med ingen eller lite support fra forskningsstøtte. Det er også et mål å sanere flere av dagens eksisterende løsninger.   

Til sammen skal dette redusere administrasjonskostnadene og øke smidighet i oppstart og gjennomføring av datainnsamling og analyse i forskningsprosjekter.  Dette vil igjen kunne bidra til å nå målet om å doble antall kliniske studier i Helse Sør-Øst i perioden 2020-2025. 

Fremdriftsp​lan  

​Det gjennomføres for tiden en markedskartlegging. Parallelt jobber prosjektet med å  bearbeide innspill fra arbeids-, referanse- og styringsgruppene samt arkitekturrådene i Sykehuspartner og i Helse Sør-Øst.  Dette sammenholdes med innspill fra markedet og vil danne grunnlag for beslutning i oktober om videre aktiviteter. 

Les mer om markedskartleggingen (mercell.com)​ 
Tentativ oppstart av planfase og gjennomføringsfase er henholdsvis oktober og desember 2021.
 

​Styri​​ngsgruppeleder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder:​ Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF.
Prosjektleder: Egil Utheim, innleid via Sykehuspartner. 
Fant du det du lette etter?