Ny sikkerhetspsykiatri

Et nytt bygg på Ila i Bærum skal samle lokal og regional sikkerhet for psykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/ autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri under samme tak. Det nye bygget blir et stort løft for pasienter og ansatte og vil erstatte dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. Skisse nytt bygg

Illustrasjon: Arkitema Architects

Det har lenge vært jobbet med planene om å etablere en regional sikkerhetsavdeling på Ila. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i 2017 konseptrapport for regional sikkerhetsavdeling. 

To tomtealternativer ved Ila har vært vurdert. I februar 2021 ba Helse- og omsorgsdepartementet om at reguleringsplanen for tomten skulle gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det nye bygget skal plasseres sør for Ila fengsel i Bærum.
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i et styremøte i juni 2021, sin tilslutning til at prosjektet kan videreføres til forprosjekt. I den forbindelse endret prosjektet navn til Ny sikkerhetspsykiatri.
 
I februar 2022 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) skal samlokaliseres med lokal sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila i Bærum og bygges ut i samme prosjekt.

Ny sikkerhetspsykiatri

​​​Oppstart forprosjekt: 2022​
Byggestart: 2023​
Ferdigstillelse: 2025

Regional sikkerhetsavdeling RSA: 32 senger
Lokal sikkerhetsavdeling LSA: 20 senger
Psykiatri og utviklingshemning/ autisme PUA: 12 senger ​​

​​Prosjektorganisasjon

​​Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for planlegging, gjennomføring og bygging av det nye sykehuset. Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen for Ny sikkerhetspsykiatri ledes av prosjektdirektør Dag Bøhler sammen med blant annet prosjektsjef Bjørn Hauge.

organisasjonskart

Klikk her for å se i større versjon​​

Prosjektstyret

​Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et eget prosjektstyre (PS) med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Sør-Øst RHF via administrerende direktør.

Prosjektstyret er gitt et eget mandat fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret består av følgende medlemmer: ​

Knut Even Linsjørn, prosjektets styreleder (direktør samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF)

​Just Ebbesen (prosjektdirektør Oslo universitetssykehus HF)

Trond Noddeland (avdelingssjef klinikk for psykisk helsevern og avhengighet)

Torbjørn Aass (prosjektsjef bygg- og eiendom, Helse Sør-Øst RHF)

Else Lise Skjæret-Larset (ansattvalgt)

Svein Erik Urstrømmen (ansattvalgt) 

Per Oddvar Synnes (prosjektverneombud)

Kari Sundby (brukerrepresentant)

Aktuelle dokumenter

Styresaker

148-2022 OUS – Ny sikkerhetspsykiatri, status og fastsettelse av styringsramme.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2022/1216/148-2022 OUS – Ny sikkerhetspsykiatri, status og fastsettelse av styringsramme.pdf148-2022 OUS – Ny sikkerhetspsykiatri, status og fastsettelse av styringsramme.pdfpdf301147
117-2022 Tertialrapport T2 2022 regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2022/1021/117-2022 Tertialrapport T2 2022 regionale byggeprosjekter.pdf117-2022 Tertialrapport T2 2022 regionale byggeprosjekter.pdfpdf2916007
071-2022 Tertialrapport T1 2022 regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2022/0622/071-2022 Tertialrapport T1 2022 regionale byggeprosjekter.pdf071-2022 Tertialrapport T1 2022 regionale byggeprosjekter.pdfpdf1732850
026-2022 Tertialrapport T3 2021 regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2022/0310/026-2022 Tertialrapport T3 2021 regionale byggeprosjekter.pdf026-2022 Tertialrapport T3 2021 regionale byggeprosjekter.pdfpdf1667022
116-2021 Tertialrapport 2 2021 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/1021/116-2021 Tertialrapport 2 2021 for regionale byggeprosjekter.pdf116-2021 Tertialrapport 2 2021 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf1354093
068-2021 OUS - oppstart forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/0617/068-2021 OUS - oppstart forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri.pdf068-2021 OUS - oppstart forprosjekt for Ny sikkerhetspsykiatri.pdfpdf430851
065-2021 Tertialrapport T1 2021 regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/0617/065-2021 Tertialrapport T1 2021 regionale byggeprosjekter.pdf065-2021 Tertialrapport T1 2021 regionale byggeprosjekter.pdfpdf1301642
022-2021 Tertialrapport 3. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/0311/022-2021 Tertialrapport 3. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter.pdf022-2021 Tertialrapport 3. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf1426141
114-2020 Tertialrapport 2 tertial 2020 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/1022/114-2020 Tertialrapport 2 tertial 2020 for regionale byggeprosjekter.pdf114-2020 Tertialrapport 2 tertial 2020 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf1055361
061-2020 Tertialrapport 1. tert 2020 regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/0625/061-2020 Tertialrapport 1. tert 2020 regionale byggeprosjekter.pdf061-2020 Tertialrapport 1. tert 2020 regionale byggeprosjekter.pdfpdf1021917
034-2020 Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2020/0430/034-2020 Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdf034-2020 Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf773540
085-2019 Tertialrapport 2. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20191017/085-2019 Tertialrapport 2. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdf085-2019 Tertialrapport 2. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf889476
063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2019/20190822/063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdf063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter.pdfpdf704937
010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdf010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdfpdf293609
070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfpdf252902
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfpdf218137

Plandokumenter

Konseptrapport Delrapport økonomiske analyser

Hovedprogram

Skisser

Klikk på bildene for større versjon.

Skisse nytt bygg regional sikkerhetsavdeling
Skisse nytt bygg regional sikkerhetsavdeling 

Skisse av første etappe ved en etappevis utbygging 1
Skisse av første etappe ved en etappevis utbygging 1


Skisse med regional sikkerhetsavdeling, regionalt kompetansesenter, lokal sikkerhetspykiatri og regional seksjon psykiatri
Skisse med regional sikkerhetsavdeling, regionalt kompetansesenter, lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme

 

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?