Politisk behandling av nye OUS

Stortinget​​​

​​Stortinget har tatt opp planene for Oslo universitetssykehus i 39 saker siden 2018. Det har vært skriftlige spørsmål, spørsmål i spørretimen, budsjettbehandlinger, høringer i komiteen og Dok 8-forslag. Noen av sakene er debattert både i komiteen og i plenum. Listen er oppdatert ultimo april 2022.Oslo kommune

​Bystyret og byrådet har en rekke ganger behandlet planene for nye sykehus i Oslo.

Byrådet er delegert myndighet fra bystyret i slike saker, og sentralt er følgende vedtak i byrådet 10. juni 2016:

Oslo ​​kommune anbefaler delvis samling på Gaustad og lokalsykehus på Aker.​

Oslo ​univ​​​ersitetssykehus - videreutredning - uttalelse fra Oslo kommune. Byrådssak 1066/16 10.06 (PDF) 

Som underlag for denne byrådssaken uttalte Plan- og bygningsetaten i mai samme år:

Plan- og bygningsetaten mener at Alternativ 3, delvis samling med Gaustad sør kombinert med etablering av lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset, medfører størst gevinst i et overordnet byutviklingsperspektiv. Dette forutsatt at lokalsykehusfunksjonen lokaliseres på Aker. Dette alternativet imøtekommer i størst grad de hensyn Oslo kommune ønsket ivaretatt i tidligere høringsuttalelser og de overordnete føringer som ligger til grunn i Kommuneplan 2015.

Uttalsen fra plan og bygningsetaten (PDF)


Sykehuspla​​nene er også diskutert i bystyret:

Privat for​slag fra Aina Stenersen (F) Stopp nedleggelsen av Ullevål sykehus og prioriter Aker lokalsykehus   23.04.2018

(behandlet både i helse- og sosialutvalget og bystyret)


Dette forslaget ble avvist av bystyret. Bystyrets vedtak:

Oslo bystyre mener gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus er viktigst og må prioriteres først av de nye sykehusplanene i Oslo, og at det er særlig viktig at bydelene i Groruddalen får tilbake Aker som lokalsykehus.

 

Det er gjennomført flere høringer om sykehusplanene:

Høring i helse- og sosialutvalget 06.05. 2021

Hvilke konsekvenser får Oslo universitetssykehus sine sykehusplaner for Oslo kommune, hvis Ullevål sykehus legges ned mot bystyrets flertall?

Åpen høring om Helse Sør-Østs fremtidige sykehusstruktur i Oslo-regionen 11.09 2018

Inntil regjeringen vedtok å gjennomføre statlig regulering av tomtene på Rikshospitalet og Aker i april 2022, har plan- og bygningsetaten i Oslo kommune behandlet reguleringsforslagene. Her er det gjennomført høringer, og det har vært mange innspill til planene.

Her finner du alle dokumenter i den kommunale reguleringsprosessen for Rikshospitalet:

Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

 

Dokumenter i den kommunale reguleringsprosessen for Aker sykehus:

Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune


Fant du det du lette etter?