Gjennomføring

Hovedfre​​mdrift​

Klargjøringsarbeidene før bygging, inklusive omlegging av infrastruktur, riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse, startet i mars 2018 og ble ferdigstilt i 2019. 

Foreløpig hovedfremdriftsplan
Gjennomføring ​​

​Start grunnarbeider
Q2 2020
​Godkjenning fra DSA for protonbygg
Q3 2020
​Start råbygg klinikkbygg 
​Q2 2021
​Start råbygg protonbygg 
​Q3 2021
​Start innvendige bygningsmessige og tekniske arbeider

​Q4 2021
​Start tett bygg
​Q2 2022
​Start installering protonutstyr
​Q2 2023
Start virksomhetstester​
​Q4 2023
​Ordinær sykehusdrift
​Q2 2024
​OUS HF starter strålebehandling proton 
​Q3 2024

Entreprise​plan 

Det er valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser basert på både NS8405 og NS8407. Entreprisene er delt opp i hensiktsmessige størrelser, basert på ulike oppstartstidspunkt og faglig innhold. Det vil også bli gjennomført anskaffelser av medisinteknisk utstyr.

Gjennomføringsmodellen skal sikre at prosjektet vil kunne gjennomføres i henhold til gjeldende hovedfremdriftsplan. Planen forventes samtidig å gi tilfredsstillende priskonkurranse i markedet.Oversikt over signerte kontrakter
​KONTRAKT​​​​​
​ENTREPRENØR​/ LEVERANDØR
​KONTRAKT SIGNERT
​2447 Glassfiberdører
​Norlock AS​
​​16.11.2022
​2444 Stålplate- og profildører
​08.11.2022
​Nordic Production Group OÜ
​2571 Systemhimlinger
​F8 Entreprenør AS
​31.10.2022

​2105 Nettstasjon ved bygg J, div. hjelpearbeider
AF Decom AS​​25.10.2022

​9470 Plasmajet
​Arctic Medical AS
​12.10.2022

​9212 Avtrekksskap
​Thune Produkter AS
​23.09.2022

9211 Sikkerhetskabinett​
​Nino Labinteriör AB
​19.09.2022
​9561 Tannlegeunit
​Oslo Dental AS
​25.08.2022

​9103 MR 1,5 Tesla
​Simens Healthcare AS
​10.08.2022
​2551 Gulvoverflater

​Viking Entreprenør AS
​​08.08.2022
​9420 Pasientovervåking
​Avalon Medical AS
​28.06.2022
​2441 Lås- og beslagarbeider
​Certego AS
​28.06.2022
​9105 MR 1,5 Tesla
​Philips Norge AS
​22.06.2022
​9401 Uttakssentraler
​Dräger Norge AS
​18.06.2022
​9740 Dyreoppstalling
​Scanbur A/S
​08.06.2022
​2423 Malerarbeider
​Malercompagniet Oslo AS
​24.05.2022
​9405 Operasjonsmikroskop
​Carl Zeiss AS
​29.04.2022
​​5402 Pasientsignal
​​Ascom AS
​07.03.2022
​​2422 Tømrerarbeider
​F8 Entreprenører
​10.02.2022
​1421 Innmåling

​​Exact Geo Survey AS
​01.02.2022
​2271​​ Brannbeskyttelse og lydtetting​
​​​Byggimpuls AS​
13.01.2022​
​9614 Endoskopvaskemaskin og tørkeskap for endoskop
Steelco Norge​07.01.2022​
​9612 Ultralydmaskemaskin
​Medon Scandinavia AS
​07.01.2022
9611 Kabinettvaskemaskin

Steelco Norge 
​07.01.2022
9615 Vaske- og spylekontaminator
KEN Hygiene systems AS
05.01.2022
​9613 Autoklav lab og vaskeenhet
​Thune Produkter AS
​22.12.2021
​4601 Reservekraft
​Coromatic AS
​03.12.2021
​2421 Mur- og pussearbeider
​Murmesterne FJeldheim & Knudsen AS
​01.12.2021
​5201 IKT kabling og rom
​Datek Installasjon AS
​22.11.2021
​4001 Elektriske anlegg
​Powertech AS
​17.11.2021
9630 Sengevask
​​Thune Produkter AS
​26.10.2021
​9004 Onkologi Informasjon System (OIS)
​Varian Medical System Scandinavia A/S
​28.09.2021
​5401 Sikkerhet
​Avarn Security AS
14.09.2021​
​9650 Pasientløftere
​Etac AS
25.08.2021
4401 Belysningsutstyr
​Glamox AS
​02.07.2021
5001 Nettverk
​NetNordic Norway AS
​01.07.2021
3401 Gassanlegg
​GK Rør AS
30.06.2021
​3601 Luftbehandling
​GK Inneklima AS
26.06.2021​
3201 Varmeanlegg
​ Bravida AS
​23.06.2021
3701 Kjøleanlegg
​AF Energi og miljøteknikk AS
​26.05.2021
3501 Energisentral
​AF Energi og miljøteknikk AS
​26.05.2021
3301 Brannslukking
​KRV AS
21.05.2021
6301 Rørpost​
​Norway Filial of Swisslog Healthcare AG, Switzerland
18.03.2021
5601 SD og automatisering
Powertech Engineering AS
04.02.2021​
1101 Felles rigg og drift
​AF Decom AS
​01.02.202​1
​2203 Tett bygg
​Hent AS
​27.01.2021
​2201 Råbygg
​HAB Construction AS
25.11.2020
​6501 Avfallssug
​Envac Norge AS
​21.08.2020
​6201 Heiser
​Kone AS
​11.08.2020
​2103 Grunnarbeider og fundamenter
​HAB Construcion AS
​17.12.2019
​2101 Omlegging av teknisk infrastruktur
Marthinsen og Duvholt AS/ Mady
12.08.2019
9001 Protonutstyr
Varian Medical Systems
02.05.2019
8201 Arkitekt- og rådgivningstjenester
Nordconsult AS/ Norcon ​​18.03.2019


Oversikt over kommende utlysninger
​​​​​KONTRAKT​​

​​​U2 - Bygg
2021
2022
​2301 - Bygnignsmessige innvendige arbeider
Oktober

​2701 - Fast inventar

Januar​
​7201 - Utomhus
​September
U5 - Byggnær IKT
2021​​2022
​5002 - Telekom
​August
​5402 - Pasientsignal 
​Oktober
5301 - Intern mobildekning​
​Desember
5302 - Nødnett/ Røykdykker-komm.

​Mars
​5202 - Meldingsvarsler
Mars​
​5502 - AV Auditorum
​Juni
​5501 - AV Innstallasjoner
Juni
5901 - SP IKT-utstyr​

​Desember​U6 - Utstyr
2021
​​2022
2023​
​9410 - Bildestyring 
August​
9220 - Analysehall
August​
​9440 - Anestesi/respirasjon
August​
​9405 - Operasjonsmikroskop
​August
9420 - Pasientovervåking og telemetri​
August​
​9400 - Fastmontert utstyr til operasjon og intensiv
August​
​9160 - Digital radiografi
September​
​9660 - Renholdsutstyr
​September
​9100 - MR
​Oktober
​9711 - Intensivsenger
Oktober​
9130 - CT​
​November
​9800 - Møbler

​Januar

​9430 - Diatermi og laser
Januar​
9460 - Infusjonsutstyr
​Januar
​9320 - Varmeskap og inkubatorer


Januar​
​9260 - Spesialutstyr blodbank

​Februar
​9580 - Defibrillatorer

Februar​
9470 - Kirurgiske instrumenter​

Mars​
9240 - Spesialutstyr biokjemi​
​Mars/april
9490 - Samlepakke operasjon/anestesi/intensiv​
April​
​9530 - Spesialutstyr nevrologi/ nevrofys.
​Mai

9670 - Transport- og logistikkutstyr​
Mai​
9510 - Endoskopi​
Mai​
9340 - Laboratorie- og prepareringsutstyr ​

Juni​
9620 - Kjøkkenutstyr​
​Juni
9710 - Sykehussenger​
Juni​
​9560 - Spesialutstyr ØNH/odontologi
Juni/juli​
9680 - Kjøl- og fryseutstyr​
​ Juli
9270 - Spesialutstyr mikrobiologi​
​Juli
​9590 - Samlepakke terapi og diagnostikk
​Juli
​9110 - Stråleterapi
​August

​9690 - Samlepakke grunnutrustning
​August
​9140 - Dental/-kjeverøntgen
August​
​9290 - Samlepakke labutstyr

Oktober​
​9720 - Test- og måleutstyr
​November
​9180 - Ultralyd
Desember​
​9810 - Medisinske møbler
​Desember 

9890 - Samlepakke løst inventar​
​Desember 
​9190 - Samlepakke bildediagnostikk
​Januar
9530 - Spesalutstyr utologi​
​Februar
​9330 - Mikroskop

​FebruarRegule​​​ring

Plan for omregulering av området er utviklet i parallell med konseptfase og forprosjektet. Planen ble oversendt til behandling i Oslo kommune i september 2019. Bystyret i Oslo egengodkjente reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser i møte 26. februar 2020. 

Planinnsyn, Oslo kommune

Prosjektfo​​rløp 

Gjennomføringsfase (2020-2024)

Gjennomføringsfasen omfatter alle aktiviteter etter forprosjektfasen og til prosjektet er gjennomført. 

Forprosjektfasen (2019)

Forprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført og vedtatt i 2019. Forprosjektet er siste del i tidligfaseplanleggingen ogdanner grunnlaget for gjennomføring av byggeprosjektet.

Hovedinnholdet i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

Konseptfasen (2016-2018)

Nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført som to adskilte konseptfaseutredninger.

Styret i Helse Sør–Øst RHF vedtok i sak 53-2016 at idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Konseptfaseutredning og skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet ble gjennomført 2017-2018. Nytt klinikkbygg ble godkjent og finansiert på statsbudsjettet for 2018.

Konseptfase proton ble gjennomført som et nasjonalt prosjekt med en styringsgruppe bestående av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene, Helse og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Kreftforeningen.

Skisseprosjekt for proton ble gjennomført som et lokalt prosjekt med Helse Sør-Øst RHF som oppdragsgiver i en egen, løsrevet prosess etter at det via Statsbudsjettet 2018 ble bevilget midler til innføring av protonbehandling i Norge.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i februar 2018 skisseprosjekt for nytt klinikkbygg og videreføring av dette. I samme sak ble det godkjent at det etableres protonsenter på Radiumhospitalet (sak 011-2018). Det ble lagt til grunn at etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg og at det planlegges for et felles forprosjekt og en samlet utbygging av nytt klinikk- og protonbygg.

Idéfasen (2013-2016)

Idéfasearbeidet for Oslo universitetssykehus HF bygger på flere utredninger. Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 videreutvikling og et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF som inkluderer utvikling av et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

 


Overordnede dokumenter 


Fant du det du lette etter?