Bilder og skisser

11-2 NSD, oversiktsillustrasjon fra syd, med logo (beskåret).jpg

Oversiktsillustrasjon fra syd. Last ned her

01 NSD, perspektiv mot adkomstplassen, med logo.jpg

Perspektiv mot adkomstplassen. Last ned her

05 NSD, perspektiv mot pasienthagen, med logo.jpg

Perspektiv mot pasienthagen, med glassgaten i bakgrunn. Last ned her

08 NSD, perspektiv glassgate plan 1 vestibyle mot øst, med logo.jpg

Perspektiv glassgate plan 2 mot øst. Last ned her

06 NSD, perspektiv glassgate plan 1 mot vest, med logo.jpg

Perspektiv glassgate, plan 1 mot vest. Last ned her

09 NSD, perspektiv glassgte plan1 vestibyle mot vest, med logo.jpg

Perspektiv glassgate plan 1, vestibyle mot vest. Last ned her 

07 NSD, perspektiv glassgate plan 2 mot øst, med logo.jpg

Perspektiv glassgate plan 2 mot øst. Last ned her 

02 NSD.jpeg

Perspektiv mot akuttmottak. Last ned her

10 NSD, perspektiv glassgate plan 1 mot psykiatribygg, med logo.jpg

Perspektiv i glassgaten, plan 1 mot psykiatribygg. Last ned her

04 NSD, perspektiv mot psykiatribyggene.jpg

Perspektiv mot byggene for psykisk helse og rus. Last ned her

03 NSD, perspektiv sett fra syd, med logo.jpg

Perspektiv sett fra syd. Last ned her

12-1 NSD fugleperspektiv fra sydvest, med logo.jpg

Perspektiv sett fra sydvest. Last ned her​ 

Fant du det du lette etter?