Fakta om nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen er under bygging. Det skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset ligger på Brakerøya og skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Illustrasjon

Illustrasjon Link arkitektur

Totalt areal for prosjektet er 122 000 m2 og funksjonsarealet er på 51 145 m2. Det er tilrettelagt for utvidelse av sykehuset på relevante steder i forhold til funksjon, totalt ca. 40 000 m2.

Det er utarbeidet en romoversikt og romfunksjonsprogram (RFP) for det nye sykehuset. Alle rommene er registrert i prosjektets romdatabase (dRofus). Rommene er klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemet for helsebygg og har et unikt funksjonsnummer som gjenfinnes både i modell og utstyrslister.

Dimensjonerte hovedkapasiteter fremskrevet til år 2030:

  • 378 døgnplasser somatikk
  • 167 døgnplasser psykisk helsevern og TSB
  • 228 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
  • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB
  • 7 føderom
  • 23 operasjonsstuer
  • 4 behandlingsrom for stråleterapi

Forprosjekt ble gjennomført i 2018. Byggestart var 14. oktober 2019, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025. 

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektet, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF.

Vestre Viken konkretiserer driftskonsepter, bemanningsplaner og forbereder driftsorganisasjonen til å ta i bruk det nye anlegget.

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner til nytt sykehus i Drammen.


Fant du det du lette etter?