Miljøambisjoner

Bilde av tursti langs vannet

Bilde fra turstien langs fjorden nedenfor nytt sykehus i Drammen. Foto: Sykehusbygg/ Smidesang & Lyng

Energi

Energiforsyningen til sykehuset består av fjernvarme og fjernkjøling, og dekker 100 % av byggets termiske energibehov. Kilder til produksjonen er gjenvinning av overskuddsvarme fra sykehuset, varmepumper, sjøvannsinntak og nødstrømsproduksjon.

Sykehuset skal tilfredsstille passivhusstandard i henhold til NS 3701 og lysegrønt energimerke A.

Nødstrøm

Nødstrøm baseres på bruk av biogass, biodrivstoff, Li-ion batterier, solceller og lagring av termisk energi til fjernvarmenettet. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

Klimagassutslipp

Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp for energi, materialer, transport og drift. Klimagassutslippene søkes redusert med 25% i forhold til praksis.

Avfall

Det er lagt opp til en fremtidsrettet og ambisiøs avfallshåndtering, både under bygging og i drift.Sykehuset utstyres blant annet med felles avfallssugsanlegg.

Ved rivning av eksisterende bygningsmasse planlegges det delvis gjenbruk til oppfylling på området.


Forurenset grunn

Sykehuset bygges på en tomt med lang industriell historie, og med tilhørende forurensninger i grunnen. En stor del av forurensningen ble fjernet i 2011-2012. For utbyggingen av sykehuset er det utarbeidet en tiltaksplan for å ivareta gjenstående forurensninger, og der Miljødirektoratet er myndighet.

 

Fant du det du lette etter?