Framdrift Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Den oppdaterte tidsplanen for både Nye Aker og Nye Rikshospitalet er basert på følgende forutsetninger: 

  • Godkjent regulering ved årsskiftet 2022/2023 og en normal byggesaksbehandling i tråd med frister i henhold til plan- og bygningsloven 
  • Forberedende fysiske arbeider på byggeplass kan starte Q3, 2023 som igjen forutsetter at detaljprosjektering av disse arbeidene starter høsten 2022.
  • Fra oppstart grunnarbeider til klinisk ibruktakelse er varigheten vurdert til ca. 7,5 år. Tidsplanen viser at sykehusene er klare for klinisk ibruktakelse Q3 2031.
Fant du det du lette etter?