Illustrasjon av hvordan sykehuset  - flyfotoperspektiv

Nye Aker – reguleringsplanforslag

Planforslaget for Nye Aker setter rammer og føringer for videreutviklingen av både Aker sykehusområde og Oslo Storbylegevakt, men det er også et ønske å gjøre Aker sykekehusområde til et levende område. Målet med planen for Nye Aker er at sykehusområdet skal kunne benyttes av flere. Det skal bli noe mer enn bare et sykehus. Uteområder, gater, torg og møteplasser skal også kunne brukes av mennesker som ikke er tilknyttet sykehuset.


To akser knytter områ​​det sammen

Det er foreslått å strukturere bebyggelse og uteområder rundt to viktige hovedakser: Akerløperen og Sinsenaksen. Disse to aksene har til hensikt å knytte området sammen og å skape gode forbindelser for ansatte, pasienter, pårørende og mennesker som besøker eller ferdes gjennom området. Torg, møteplasser, gater og grøntområder plasseres med utgangspunkt i disse aksene. 

Akerløperen og Sinsenaksen

Sykehusområdet sett fra sørøst. Sinsenaksen og Akerløperen krysser hverandre cirka midt i bildet, foran inngangspartiet. Illustrasjon: Team Aker. (Illustrasjoner vist i reguleringsplanforslaget har til hensikt å vise volum og påvirkning på nær- og fjernområder. Fasadeutforming med endelig arkitektur vil fremkomme som en del i forprosjekt.)

​Akerløperen tar utgangspunkt i, og forsterker, den historiske aksen med poppelalléen og tydeliggjør utsikten mot sør. Sinsenaksen skaper en ny kobling mot øst og vest, og gir en ny forbindelse gjennom området. 

En sentral tanke er at området skal oppleves som inviterende for alle myke trafikanter, også de som er på gjennomfart. På den måten bidrar sykehusområdet på en positiv måte til nærmiljøet. Akerløperen og Sinsenaksen vil bidra til å gjøre det enklere å orientere seg i området. Fotgjengere og syklister vil ankomme sykehuset via aksene, og aksene vil lede mot viktige kollektivpunkter som buss, t-bane og trikk.

Om konsekvensutre​​dning


Planforslaget har blitt konsekvensutredet i henhold til statlige føringer og retningslinjer.

Utredningen i sin helhet finnes her

Kortversjon finnes her 

Inngangsparti Aker illustrasjon

Inngangspartiet for Nye Aker med Akerløperen og Sinsenaksen på hver sin side. Illustrasjon: Team Aker (Illustrasjoner vist i reguleringsplanforslaget har til hensikt å vise volum og påvirkning på nær- og fjernområder. Fasadeutforming med endelig arkitektur vil fremkomme som en del i forprosjektet.)

Fant du det du lette etter?