OUS sitt mottaksprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus har ansvar for å sikre involvering av brukere og medarbeidere i egen organisasjon. Dette omfatter forankring av tiltak og løsninger. Videre har OUS ansvar for å utvikle organisasjonen og etablere driftskonsepter for de ulike prosjektene.

​Det foreligger egen samhandlingsprosedyre som beskriver ansvar, roller og oppgaver mellom Oslo universitetssykehus og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF . Prosedyren blir revidert ved oppstart av ny fase. Strukturen er benyttet i tidligere utbyggingsprosjekter i Helse Sør-Øst. Samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt klinikk- og protonbygg  basert på forutsetninger gitt av prosjekteier har som formål å oppnå:

  • at pasientens helsetjeneste og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset

  • engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos Oslo universitetssykehuset HF som grunnlag for god og vellykket organisasjonsutvikling og drift

  • et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte

Oslo universitetssykehus HF har etablert egen prosjektorganisasjon som ledes av prosjektdirektør Just Bing Ebbesen. Bjørn Aage Feet er prosjektleder for Nye OUS, Nye Rikshospitalet. Sigrid Rannem er prosjektleder for Nye OUS, Nye Aker.

Nye Oslo universitetssykehus

Fant du det du lette etter?