Prosjektorganisasjonen Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF har som eier av prosjektet etablert en egen prosjektorganisasjon for å ivareta ansvaret med å planlegge, gjennomføre og bygge de nye sykehusene, frem til sykehusene er klare for overlevering til Oslo universitetssykehus HF.

​Helse Sør-Øst RHF har leid inn ressurser fra Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Prosjektene koordineres og ledes av prosjektdirektør, Dag Bøhler. I tillegg ledes prosjektene av hver sin prosjektsjef i linje under prosjektdirektøren. Prosjektsjef i Nye Aker er Rikard Tveiten og prosjektsjef i Nye Rikshospitalet er Per Bjørnar Børresen. 

Organisasjonskart nye Aker​​​

Organisasjonskart nye Rikshospitalet

​​Prosjektstyre

​​Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt et eget prosjektstyre (PS) med ansvar for å gjennomføre prosjektet i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn av styret i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret rapporterer til styret i Helse Sør-Øst RHF via administrerende direktør. 

Prosjektstyret er gitt et eget mandat ​fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret består av følgende medlemmer: 

Siri Hatlen - prosjektstyrets leder (ekstern)

Olaf Melbø - prosjektstyrets nestleder (ekstern)

Bjørn Atle Bjørnbeth (administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF)

Morten Tandberg Eriksen (klinikkdirektør, Oslo universitetssykehus HF)

Jan Frich (viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF)

Line Alfarrustad (finansdirektør, Helse Sør-Øst RHF)

Per Morten Sandset (viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo)

Bjørn Wølstad-Knudsen (ansattvalgt)

​Svein Erik Urstrømmen (ansattvalgt)

Erik Høiskar (ansattvalgt) 

Per Oddvar Synnes (prosjektverneombud)

Erna Hogrenning (brukerrepresentant)

​Samhandling

​Det er etablert en egen samhandlingsstruktur for å sikre et strukturert samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF gjennom hele prosjektfasen. Samhandlingen skjer på alle nivåer mellom prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF. ​

Fant du det du lette etter?