Rokadeprosjekt

​Etablering av Nye Rikshospitalet medfører at deler av eksisterende bygningsmasse må rives for å gi plass til nye bygg og tilrettelegge for god logistikk i sykehuset. Dette gjelder i hovedsak en fløy (bygg C1) ved nytt hovedinngangsparti, samt deler av to andre fløyer (bygg B og D). Etablering av arealer for virksomheten som må flytte ut av de eksisterende byggene, er organisert som et rokadeprosjekt. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i desember 2022 at rokadeprosjektet skal overføres fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst RHF i gjennomføringsfasen. (styresak 122-2022​).​

Rokadeprosjektet er innarbeidet i prosjekt Nye Rikshospitalet som et eget utbyggingsområde. 
Fant du det du lette etter?