Helse Sør-Øst RHF er i grønn beredskap

Beredskap

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, har 26. november besluttet å etablere grønn beredskap. Bakgrunnen for dette er at sykehusene i regionen har stor pågang av pasienter. 
Det høye belegget ved sykehusene skyldes økende antall covid-19-innleggelser, pasienter med andre luftveissykdommer og annen sykelighet. Samtidig er det høyere sykefravær enn vanlig på grunn av mer sykdom i samfunnet. 
Helse Sør-Øst RHF har tett oppfølging av situasjonen ved sykehusene og koordinerer innsatsen i regionen.​


​​

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Sør-Øst skal tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også  når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

Beredskapsnivåer

Om beredskapsnivåer

Helse Sør-Øst benytter tre bederskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.
Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etbaleres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømming av pasienter.

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner. 
Fant du det du lette etter?