Forskningsportalen

​Forskning​sporta​len  

Forskningsportalen gir forskere i Helse Sør-Øst enklere og sikrere tilgang til IKT-tjenester de har behov for i sine prosjekter. Portalen gjør det enkelt å innhente informasjon, bestille og bruke relevante IKT-tjenester for forskning. Deriblant bedre server- og lagringskapasitet, og tjenester som muliggjør digital samhandling på tvers av helseforetakene både i og utenfor regionen. 

Se hvordan forskningsportalen fungerer i en forskers hverdag: (Tips! Trykk på «CC» i oppgavelinjen nederst på videoavspilleren og velg ønsket språk for å få undertekst) 


​​
​​

Bakgrunn

Forskning står sentralt i helseforetakenes utviklings- og innovasjonsarbeid. Bakgrunnen for å etablere forskningsportalen er forskernes behov for enklere og raskere tilgang til IKT-tjenester for sin forskning. I dag må forskere gjennom lange anskaffelsesprosesser for særskilte hardwareløsninger til hvert enkelt prosjekt, noe som forsinker oppstart av forskningsarbeidet. I tillegg oppleves dagens hardwareløsninger som utdaterte og brukerstøtten for disse vil etter hvert forsvinne. 

Forventet nytte​​

Forskningsportalen gir forskere en sentralisert og sikker tilgang til dedikerte områder for ulike prosjekter. Sikre prosjektområder og tilgang til samhandlingsverktøyet Teams, gir mulighet for å bearbeide dokumenter og dele dem med kolleger ut fra roller og oppgaver. Ved å bestille filflytt, blir det enklere å innhente eller dele data og informasjon fra andre forskere utenfor Helse Sør-Øst.​

I forskningsportalen finner du snarveier til eksterne ressurser og andre relevante tjenester bygget for forskning. Gjennom portalen kan forskere selv bestille tilganger til: 

 • Microsoft Teams, et kommunikasjons- og samhandlingsverktøy som muliggjør chat, videomøter, arbeidsrom og annen kommunikasjon innenfor sikre rammer.
 • Prosjektområde, samler informasjon om prosjektet og tilbyr ikke sensitiv dokumenthåndtering for formelle prosjekter. 
 • Forskerarbeidsflate, er en personlig virtuell arbeidsflate for forskere, som gir tilgang til forskningsprogrammer avtalt av ditt helseforetak, samt mulighet for å selv installere annen tilgjengelig programvare.
 • Datalagringsområde, gir prosjektet større lagringskapasitet med back-up. 
 • Virtuelle maskiner, gir prosjektet serverkapasitet med back-up for økt prosesseringskraft.
 • Filsluse, et filflyttingsverktøy som transporterer informasjon på tvers av helseforetakene, både i og utenfor Helse Sør-Øst og til klarerte eksterne partnere. ​


Ansvarlig​​​

​​Drift og forvaltning av forskningsportalen i Helse Sør-Øst ivaretas av Sykehuspartner og er registrert i tjenestekatalogen. ​Dette sikrer helhetlig oppdatering og vedlikehold av infrastruktur og gir bedre forutsetning for å holde sikkerhetstrusler ute. 

Forskningsportalen er tilrettelagt som en selvbetjeningsløsning og inneholder informasjon og veiledning for bruk. Trenger du mer hjelp, vil du kunne få det fra Sykehuspartners brukerstøtte. 

Kostnader​​

​​​​Bruk av forskningsportalen har en kostnad for hvert enkelt helseforetak i Helse Sør-Øst. Det jobbes med å fastsette tjenestepris, og denne trer i kraft i 2023. Frem til da er kostnaden innbakt i tjenesteprisen helseforetaket betaler til Sykehuspartner. 

Bestill tilgang

​​​​Hvem kan få tilgang t​​il forskningsportalen?

 • Alle som er fast ansatte i et helseforetak i Helse Sør-Øst. 
 • Alle med midlertidig ansettelsesforhold, som for eksempel masterstudenter, stipendiater eller innleide ressurspersoner.   
 • Eksterne samarbeidspartnere med midlertidig ansettelsesforhold.   

Dette trenger du for å bestill​e tilgang til forskningsportalen

​Bestill til​​gang her: 

​Velg "Start ny bestilling"
  • I søkefeltet skriver du "M365 Forskningsportalen bruker Felles"
  • Trykk "Bestill" og fyll ut søknadsskjemaet. 
  • Trykk "Send inn bestilling".  
  • Din nærmeste leder og Sykehuspartner må godkjenne bestillingen før du får tilgang (tilsendt på din helseforetak e-post). 
  • Vent opp til 10 minutter før du logger på.​

Logg på​ her: 


 • ​​Pålogging gjøres med samme bruker som du har fra ditt helseforetak. 
 • ​For å få tilgang utenfor sykehusene (eksternt) eller hvis man sitter på en PC som ikke er driftet av Sykehuspartner, bruk denne veiledningen​ (PDF)
​​Fant du det du lette etter?