Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst

Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høyskoler og universiteter i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning. Samarbeidsorganet skal fremme samarbeid mellom Helse Sør-Øst og samarbeidende høyskoler og universiteter innen helseforskning, innovasjon og utdanning.

​Mandat

Mandat for samarbeidsorganet for forskning, innovasjons og utdanning i Helse Sør-Øst


Medlemmer

Sammensetning for perioden 2021-2022

Helse Sør-Øst

 • Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Jan Frich, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF
 • Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus HF 
 • Helge Røsjø, divisjonsdirektør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF
 • Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF
 • Mette Meisingset, direktør fag og utvikling, Sykehuset Østfold HF

UH-sektoren

 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Per Morten Sandset, viserektor forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo
 • Ivar P. Gladhaug, dekan, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Christen Krogh​, rektor, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Petter Aasen, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Sunniva Whitta​ker, rektor, Universitetet i Agder
 • Stine Grønvold, prorektor utdanning, Høgskolen i Innlandet
 • Lars Mathisen, rektor, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Observatører

 • Lilli-Ann Stensdal, bruker, brukerrepresentant
 • Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Helseforskning/-innovasjon, Norges forskningsråd
 • Toril Forbord, prodekan, NTNU Gjøvik

Leder for Samarbeidsorganet er Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF.

Kontaktinformasjon for Samarbeidsorganet: forskning@helse-sorost.no


Møteplan

Møteplan for 2022: 

 • Fredag 25. mars kl 9 - 12
 • Fredag 25. november kl 9 - 12 

Referater

Referat fra møte 7. mai 2021

Godkjent referat fra møte 26. november 2021 legges ut etter neste møte. ​

​​​​

Fant du det du lette etter?