Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst

Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høyskoler og universiteter i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning. Samarbeidsorganet skal fremme samarbeid mellom Helse Sør-Øst og samarbeidende høyskoler og universiteter innen helseforskning, innovasjon og utdanning.

​Mandat

Mandat for samarbeidsorganet for forskning, innovasjons og utdanning i Helse Sør-Øst


Medlemmer

Sammensett​ing for perioden 2023-2024

Helse Sør-Øst

 • Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF
 • Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling, Helse Sør-Øst RHF
 • Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør, Oslo universitetssykehus HF
 • Erlend B. Smeland, direktør forskning, innovasjon og utdanning, Oslo universitetssykehus HF 
 • Helge Røsjø, divisjonsdirektør forskning og innovasjon, Akershus universitetssykehus HF
 • Bente Krauss, HR direktør, Sykehuset i Vestfold HF
 • Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør, Sykehuset Innlandet HF

UH-sektoren

 • Svein Stølen, rektor, Universitetet i Oslo
 • Per Morten Sandset, viserektor forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo
 • Hanne Flinstad Harbo, dekan, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Christen Krogh​, rektor, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Petter Aasen, rektor, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Sunniva Whitta​ker, rektor, Universitetet i Agder
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor, Høgskolen i Østfold
 • Bård Mæland, rektor, VID Vitenskapelig høgskole
Observatører

 • Lilli-Ann Stensdal, bruker, brukerrepresentant
 • Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Helseforskning/-innovasjon, Norges forskningsråd
 • Heidi Vifladt, instituttleder, institutt for helsevitenskap Gjøvik, NTNU

Leder for Samarbeidsorganet er Terje Rootwelt, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF.

Kontaktinformasjon for Samarbeidsorganet: forskning@helse-sorost.no


Møteplan

Møteplan for 2023: 

 • Fredag 24. mars kl 9 - 12
 • Onsdag 29. november kl 9 - 12 

Referater

Referat fra møte 25. november 2022

Referat fra møte 25. mars 2022

Referat fra møte 26. november 2021

Referat fra møte 7. mai 2021


Referat fra møte 24. mars 2023 legges ut etter neste møte
​​Fant du det du lette etter?