Hva gjør vi?

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på sørøstlandet. Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.

Krav og føringer til helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst RHF er den strategiske enheten som eier sykehusene i regionen og driver eierstyring, samtidig som vi har rollen som sørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen.  Det er et tett samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Oppdrag og bestilling

Helse Sør-Øst RHF har et "sørge-for-ansvar". Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akutt-funksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Hvert år utarbeider Helse Sør-Øst RHF et dokument som heter Oppdrag og bestilling. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.   

Se oppdrags- og bestillingsdokument

 

Foretaksmøter me​​d helseforetakene

For å nå målene holder Helse Sør-Øst RHF foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det regionale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd med overordnede føringer og strategier i regionen.

Vi legger ut protokollene fra møtene, når disse er klare. 

Protokoller

Dokumenter fra tidligere avholdte foretaksmøter

Vedtekter

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

Vedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfVedtekter - Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf210278
Vedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfVedtekter - Oslo universitetssykehus HF.pdfpdf215590
Vedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfVedtekter - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf210227
Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfVedtekter - Sykehusapotekene HF.pdfpdf210276
Vedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfVedtekter - Sykehuset Innlandet HF.pdfpdf210783
Vedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfVedtekter - Sykehuset Telemark HF.pdfpdf211089
Vedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfVedtekter - Sykehuset i Vestfold HF.pdfpdf210376
Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfVedtekter - Sykehuset Østfold HF.pdfpdf210365
Vedtekter - Sykehuspartner HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sykehuspartner HF.pdfVedtekter - Sykehuspartner HF.pdfpdf204212
Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfVedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdfpdf211153
Vedtekter - Vestre Viken HF.pdfhttps://helse-sorost.no/Documents/Styret/HFenes vedtekter/Vedtekter - Vestre Viken HF.pdfVedtekter - Vestre Viken HF.pdfpdf211673

​​​


​​


Samarbeid

Samarbeid i helsetjenesten er viktig for pasientene. Samarbeid er også viktig for å utnytte kapasieteten som finnes både i sykehusene og private institusjoner som driver spesialisthelsetjeneste.

Les mer om våre samarbeid
Fant du det du lette etter?