Sykehus under oppføring, byggeplass med flere kraner

Milepæler

Det første gravetaket på sykehustomta ble tatt i 2019. Frem til 2020 var det omfattende arbeider i grunnen før arbeidet med etablering av sykehusets kjeller startet opp. Våren 2021 var arbeidene med kjelleren ferdigstilt, og etter grunnsteinsmarkeringen 3. september 2021 har bygget vokst raskt i høyden. Nytt sykehus i Drammen skal være i full klinisk drift i 2025. 

Milepæler for nytt sykehus i Drammen

 1. Oktober 2025

  Nytt sykehus åpner - I oktober 2025 skal nytt sykehus i Drammen være i full klinisk drift.

  Illustrasjon av ferdig sykehus
 2. Utviklingen i 2022

  Se bilder av bygget som former seg gjennom et år.

  Dronefoto viser et bygg under oppføring med Drammensfjorden i bakgrunn
  Les mer
 3. November 2022

  Adkomstbygg og psykiatribygg - De siste byggene til nytt sykehus i Drammen begynner nå å formes og reiser seg fra bakken.

  Bildet viser begynnelsen av råbygg
  Les mer
 4. Oktober 2022

  En viktig milepel for ny infrastruktur: Sjøledninger klare for å frakte spillvann fra nytt sykehus - Med byggingen av nytt sykehus i Drammen og annen bebyggelse er det behov for å oppgradere avløpssituasjonen på Brakerøya. Løsningen ble en fem kilometer lang sjøledning som er senket i Drammensfjorden. 

  Bilde av rørføring
  Les mer
 5. August 2022

  Et nytt sykehus tar form - Bygget vokser i høyden, fasaden kommer til syne og arbeidene med de siste bygningsvolumene er i gang. Les om fremdriften til det nye sykehuset i Drammen som vokser frem på Brakerøya.

  Bilde av sykehus under bygging
  Les mer
 6. April 2022

  Oppstart byggearbeider psykiatribygg - Veidekke AS skal bygge tre bygg for psykisk helse og rus ved nytt sykehus i Drammen.

  Illustrasjon av bygg for psykoisk helse og rus
  Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio arkitekter, Bølgeblikk
  Les mer
 7. November 2021

  Bygget reiser seg - Forbipasserende ved Brakerøya og nytt sykehus begynner å se tydelige konturer av et bygg som raskere og raskere stiger i høyden.

  Bilde fra byggeplass
  Les mer
 8. September 2021

  Statsministeren la ned grunnstein for nytt sykehus i Drammen - Sykehuset som bygges på Brakerøya er et av de største sykehusprosjektene i Norge, og det kommer til å ha enorm betydning både for Drammen og for regionen rundt, sa daværende statsminister Erna Solberg (H).

  Erna Solberg legger grunnstein på plass
  Les mer
 9. September 2021

  Spesiallaget kunst skal sette preg på det nye sykehuset - Seks anerkjente kunstnere skal lage kunst til adkomstbygget og andre sentrale deler i nytt sykehus i Drammen.

  Foto av kunst fra Siri Aurdal
  Foto: Adrian Bugge
  Les mer
 10. August 2021

  Ny vei til sykehuset: Jernbaneundergangen på plass - Flyttingen av en 1600 tonn tung betongkonstruksjon markerer en viktig milepæl i prosjektet. Betongkonstruksjonen er en del av den nye jernbaneundergangen og er et viktig steg i etableringen av god veiforbindelse til nytt sykehus i Drammen.

  Dronebilde av jernbaneundergang
  Les mer
 11. Juli 2021

  Første etappe for bunnplate til poliklinikkbygg - Betongbilene gikk i skytteltrafikk da prosjektet støpte første etappe av bunnplate til poliklinikkbygg øts. En viktig milepæl.

  Støp av bunnplate
  Les mer
 12. Juni 2021

  Å drifte en stor byggeplass gjennom en pandemi - Mens byggeplasser flere steder i landet ble stengt på grunn av større smitteutbrydd, la sykehusprosjektet tilrette for full drift med redusert smitterisiko.

  byggekamera oversikt
  Les mer
 13. April 2021

  Grunnarbeider for kjeller ferdigstilles - "Dette er en stor milepæl i prosjektet", sa prosjektdirektør Arnstein Hodne.

  Oversikt kjeller
  Les mer
 14. Mars 2021

  Interiørkonsept med farge- og materialvalg for nytt sykehus i Drammen - Brakerøyas lange industrihistorie og naturlandskap var en viktig inspirasjonskilde for interiørkonseptet til det nye sykehuset.

  Interiørkonsept
  Les mer
 15. 14. oktober 2019, Byggestart

  Byggstart - 14. oktober 2019 ble første spadetak tatt på Brakerøya, på tomten til nytt sykehus i Drammen. Helseminister Bent Høie klippet snoren og åpnet byggeplassen, mens Cathrine M. Lofthus startet opp gravemaskinen og tok det første gravetaket på tomten.

  Bent Høie og Cathrine M. Lofthus
  Les mer
 16. Juni 2017

  Vedtatt bygging - I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til det nye sykehuset i Drammen. Lånet utbetales i perioden 2017-2024. I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet.

  Statsbudsjett 2018
 17. Februar 2017

  Til forprosjektfase - 2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

  Les mer
 18. Desember 2016

  Vedtatt - 19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.

 19. Juni 2016

  Godkjent konseptrapport - Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

  Forside konseptrapport
  Les mer
 20. Juli 2015

  Optimalisering - I juli 2015 ble det i samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken HF skulle brukes på en best mulig måte. En gunstigere utnyttelse av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset.

 21. Juni 2014

  Konseptfase - Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.Fant du det du lette etter?