Overordnede dokumenter Nye Aker og Nye Rikshospitalet

​Plandokumenter

​Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptrapport barn, føde og gynekologi

Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - med sammendrag


Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 (regjeringen.no)

Styresaker

Styresaker Oslo universitetssykehus

Styresaker Helse Sør-Øst RHF

Rapporter og utredninger - vedlegg til styresaker

AkerGaustad

Styremøtet 20. juni 2019:​

Ekstern kvalitetssikring KSK videreutvikling av Aker og GaustadRapport Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadEkstern kvalitetssikring - Vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til GaustadVurdering av mulige løsninger for å redusere tomteerverv på AkerKvalitetssikring av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved AkerAker og Gaustad – tydeliggjøring av virksomhetsinnhold og driftskonsepterDriftskonsept og virksomhetsmodell for kreft i OUSRapport fra prosjektgruppe «Driftskonsept føde og nyfødt»Modell for driftskonsept for traume og akuttmedisin i OUS

Rapport fra arbeidsgruppe: Driftskonsept traume og akuttmedisin

Styremøtet 31. januar 2019:       

​​Videreutvikling Aker steg 1 - Aker og Gaustad​

Videreutvikling Gaustad steg 1 - Aker og Gaustad ​

Hovedprogram del 1 funksjon - AkerHovedprogram del 1 funksjon - GaustadHovedprogram del 2 Teknikk - Aker og GaustadHovedprogram del 3 Utstyr - Aker og GaustadHovedprogram del 4 IKT - Aker og GaustadKonseptfase Aker steg 1Konseptfase Gaustad steg 1Skisseprosjekt AkerSkisseprosjekt GaustadUsikkerhetsanalyse AkerUsikkerhetsanalyse GaustadØkonomiske analyser – videreutvikling Aker og Gaustad

 

Tilleggsutredning kvinne/føde/barnØkonomiske analyser - tilleggsutredning Aker og Gaustad kvinne/føde/barn


​Politisk behandling av N​ye Oslo universitetssykehus​​

Politisk behandling av nye Oslo universitetssykehus


Presentasjon informasjonsmøter offentlig ettersyn

07.06.22: Presentasjon informasjonsmøte Rikshospitalet​.pdf

08.06:22: Presentasjon informasjonsmøte Aker.pdf​​​​
Fant du det du lette etter?