Felles henvisningsmottak

Helse Sør-Øst RHF etablerer et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. 

Oppdatert 25.04.2022

​​​​​I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktsps​​ykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Vi ønsker å endre dette ved å etablere et prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak. Ved å etablere felles henvisningsmottak skal fastlege/henviser henvise alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern til ett sted. Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS.

Første fase 

I første omgang skal det etableres felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Målet er at de første felles henvisningsmottakene i Helse Sør-Øst skal være i drift fra 1. september 2022.

Det er etablert et regionalt prosjekt for å koordinere arbeidet i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF skal høsten 2022 levere en rapport som oppsummerer erfaringer med de første felles henvisningsmottakene. Rapporten vil komme med anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen. 

Andre fase 

Det er en målsetting å etablere felles henvisningsmottak ved alle helseforetakene i regionen i løpet av 2023.

Prosjektgruppe

Det er etablert en regional prosjektgruppe med representanter fra aktuelle DPS, legeforeningen, psykologforeningen, regionalt brukerutvalg, tillitsvalgt og fastlege fra praksiskonsulentordningen (PKO). 
RolleStillingRepresenterer
ProsjektlederTorhild T. Hovdal, fagsjef psykisk helsevernHelse Sør-Øst RHF
Prosjektsdeltaker Jin Øvreeide, spesialrådgiver medisin og helsefagHelse Sør-Øst RHF
Prosjektsdeltaker Berit Trøgstad Bungum, spesialrådgiver teknologi og e-helseHelse Sør-Øst RHF
Prosjektdeltaker fra HF/sykehus

Psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna

Inntakskoordinator Stine Elton

Sykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPS
Prosjektdeltaker fra HF/sykehusPsykologspesialistene Annette Lilletvedt og Karina Vatne Danielssen Sørlandet sykehus HF/DPS Østre Agder
Prosjektdeltaker fra HF/sykehusAvdelingsleder Kine Ramstad/ psykologspesialist Lars Henrik MyklebustAkershus universitetssykehus/DPS Kongsvinger
ProsjektdeltakerBente Øvensen, avtalespesialistDen norske legeforening
ProsjektdeltakerMarit Grande, avtalespesialistNorsk Psykologforening
ProsjektdeltakerEli Ringstad Skeid, PKO Diakonhjemmet sykehusPraksiskonsulentordningen
ProsjektdeltakerSebastian BlancaflorRegionalt brukerutvalg
Prosjektdeltaker

Birgit Aanderaa

Foretakstillitsvalgt, OUS, Norsk Psykologforening

Foretakstillitsvalgt
Prosjektstøtte

Berit Herlofsen

Lars Kittilsen

Jan Morten Engzelius

Helse Sør-Øst RHF​

​Styringsgruppe

RolleStillingRepresenterer
StyringsgruppelederCecilie Skule, Avdelingsdirektør, Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHF
Representant fra fagdirektørene

Halfrid Waage, fagdirektør Sykehuset Telemark HF

        

Regionalt fagdirektørmøte
Representant fra  HF/sykehusBenedicte Thorsen-DahlSykehuset Innlandet HF
Representant fra  HF/sykehusVegard Øksendal HaalandSørlandet sykehus HF
Representant fra  HF/sykehusØystein KjosAkershus universitetssykehus HF
RepresentantHeidi Roald, spesialrådgiver/advokatNorsk Psykologforening
RepresentantSiri Næsheim, spesialrådgiver/jurist LegeforeningenDen norske legeforening
Konserntillitsvalgte

Hanne Indregard Lind

Christian Grimsgaard

Konserntillitsvalgte
Brukerrepresentanter

Sebastian Blancaflor

Aina Nybakke

Regionalt brukerutvalg

​Relevante dokumenter (​oppdatert 09.03.2022)​


Orienteringsbrev til ansatte og ledere ved aktuelle DPS ​08.03.22

Orienteringsbrev til fastleger og kommuner ved aktuelle DPS​ 22.02.2022

Orienteringbrev til avtalespesialister ved aktuelle DPS 17.02.2022

Referat fra møte mellom legeforeningen, psykologforeningen og RHF-ene 12.01.2022

Referat fra møte mellom legeforeningen, psykologforening og RHF-ene 10.12.2021

Prosjektmandat felles henvisningsmottak

 

​Henvisere skal følge dagens praksis ved henvisning frem til de får informasjon om endrede rutiner.​

Fant du det du lette etter?