Fire sorte pappfigurer holder hverandre i hendene

Felles henvisningsmottak

Helse Sør-Øst RHF har et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. 

Oppdatert 19.01.2023

Fra og med 1. september er det etablert felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern​. 
Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Bakgrunn​

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS). De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Vi ønsker å endre dette ved å etablere et prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak. Ved å etablere felles henvisningsmottak skal fastlege/henviser henvise alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern til ett sted. Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS.

​Første fase 

I første fase ble det etablert felles henvisningsmottak ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Dette er i drift fra 1. september 2022.

Høsten 2022 er det etablert et eget delprosjekt for Oslo-området for å vurdere nærmere særskilte problemstillinger for dette området. 

I løpet av høsten 2022 skal Helse Sør-Øst RHF levere en rapport som oppsummerer erfaringer med de første felles henvisningsmottakene. Rapporten vil komme med anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen. 

Andre fase 

Det vil bli etablert et delprosjekt ved hvert helseforetak/sykehus med oppstart januar 2023.  Det er en målsetting å etablere felles henvisningsmottak ved alle helseforetakene i regionen innen 1. september 2023.


Delprosjekt Oslo​​

I Oslo-området er det mange avtalespesialister, og det er derfor etablert et eget delprosjekt for dette området (Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus).​

​​​Henvisning til annet DPS/helseforetak

Det vil være mulig å sende henvisning til annet DPS/helseforetak for vurdering dersom pasienten ikke ønsker å bli rettighetsvurdert ved nærmeste DPS. (Dette gjelder pasienter fra opptaksområdene som er omfattet av prosjektet). Behandlingen kan likevel skje ved nærmeste DPS eller hos avtalespesialist i opptaksområdet.​

​Pasienter som henvises til nevropsykolog​

Det er noen pasienter som henvises til nevropsykologisk utredning. Det er kun pasienter med mistanke om psykisk lidelse som skal henvises til felles henvisningsmottak. ​

Nevropsykologers rolle i felles henvisingsmottak er beskrevet i et eget notat​.

Prosjektgruppe

Det er etablert en regional prosjektgruppe med representanter fra aktuelle DPS, legeforeningen, psykologforeningen, regionalt brukerutvalg, tillitsvalgt og fastlege fra praksiskonsulentordningen (PKO). 

Prosjektgruppe felles henvisningsmottak i Helse Sør-Øst
Thomas Vestre Hansen
Helse Sør-Øst RHFProsjektleder fra 1.10.2022
Rasmus Dynna

Sykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPS
Psykologfaglig rådgiver
Stine EltonSykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPSInntakskoordinator
Annika Leirdal RingenSykehuset Innlandet HF/Gjøvik DPSMerkantilt
Annette LilletvedtSørlandet sykehus HF/Østre Agder DPSPsykologspesialist
Karina Vatne DanielssenSørlandet sykehus HF/Østre Agder DPSPsykologspesialist
Kine RamstadAkershus universitetssykehus HF/Kongsvinger DPSAvdelingsleder
Anne BotilsrudAkershus universitetssykehus HF/Kongsvinger DPSKontorpersonell
Bente ØvensenDen Norske LegeforeningAvtalespesialist
Marit GrandePsykologforeningenAvtalespesialist
Eli Ringstad SkeidDiakonhjemmet sykehusPraksiskonsulentordningen
Sebastian BlancaflorFFOBrukerrepresentant
Birgit AanderaaOslo universitetssykehus HF/Norsk psykologforeningForetakstillitsvalgt
Yngve ArnerAkershus universitetssykehus HF/Groruddalen DPSAvdelingsleder
Hege Kwon VangenAkershus universitetssykehus HF/Groruddalen DPSKonst. Avdelingsleder
Tove MathiesenAkershus universitetssykehus HF/Groruddalen DPS 
Roe Brufladt EideOslo universitetssykehus HF/Søndre Oslo DPSInntaksansvarlig
May Kristin ØverbyOslo universitetssykehus HF/Søndre Oslo DPSSeksjonsleder
Erlend HangaardOslo universitetssykehus HF/Nydalen DPSAvdelingsleder
Christine Bull BringagerOslo universitetssykehus HF/Nydalen DPSSeksjonsleder
Line A. HostonLovisenberg Diakonale Sykehus/Lovisenberg DPSProsjektleder
Martin ÅmLovisenberg Diakonale Sykehus/Lovisenberg DPSMedisinskfaglig rådgiver
Line Margrethe Tunang-NybakkDiakonhjemmet sykehus/Vinderen DPSInntakskoordinator
Håkon Sverre LuckeDiakonhjemmet sykehus/Vinderen DPSKonstituert avdelingsleder
Elisabeth JohnsenDiakonhjemmet sykehus/Vinderen DPS 
Berit Trøgstad BungumHelse Sør-Øst RHFProsjektdeltager, IKT
Berit HerlofsenHelse Sør-Øst RHFProsjektdeltager, juridisk
Jan Morten EngzeliusHelse Sør-Øst RHF Prosjektdeltager, PKO
Lars KittilsenHelse Sør-Øst RHFProsjektdeltager, kommunikasjon​​Styringsgruppe

Styrungsgruppe felles henvsiningsmottak Helse Sør-Øst
Rolle Stilling Representerer
StyringsgruppelederCecilie Skule, Avdelingsdirektør, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse ​Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHF
Representant fra fagdirektørene

Halfrid Waage, fagdirektør Sykehuset Telemark HF       

Regionalt fagdirektørmøte
Representant fra  HF/sykehusBenedicte Thorsen-DahlSykehuset Innlandet HF
Representant fra  HF/sykehusVegard Øksendal HaalandSørlandet sykehus HF
Representant fra  HF/sykehusØystein KjosAkershus universitetssykehus HF
RepresentantHeidi Roald, spesialrådgiver/advokatNorsk Psykologforening
RepresentantSiri Næsheim, spesialrådgiver/jurist LegeforeningenDen norske legeforening
Konserntillitsvalgte

Hanne Indregard Lind

Christian Grimsgaard

Konserntillitsvalgte
Brukerrepresentanter

Sebastian Blancaflor

Aina Nybakke

Regionalt brukerutvalg

​Relevante dokumenter (​oppdatert 19.01​.2023)​

Informasjon til pasient (oppdatert 19.01.2023) (PDF) Informasjon til pasient (oppdatert 19.01.2023)  (DOCX) Rapport – felles henvisningsmottak i psykisk helsevern i Helse Sør-Øst (PDF) Sluttrapport prosjekt rettighetsvurdering i avtalepraksis i Helse Sør-Øst (PDF) ​Informasjonsmøte i Oslo 07.12 (PDF)Mal – ​ samarbeidsavtale psykisk helsevern (PDF)Nasjonale avklaringer – ​rettighetsvurdering av henvisninger til psykisk helsevern (PDF) Mottak, vurdering og oppfølging av henvisning (PDF)Vedtatt prosjektmandat – oppdatert 24.06 (PDF) Nevropsykologers rolle i felles henvisningsmottak (PDF) Orienteringsbrev til ansatte og ledere ved aktuelle DPS ​08.03 (PDF) Orienteringsbrev til fastleger og kommuner ved aktuelle DPS​ 22.02 (PDF) Orienteringbrev til avtalespesialister ved aktuelle DPS 17.02 (PDF)Referat fra møte mellom legeforeningen, psykologforeningen og RHF-ene 12.01 (PDF) Referat fra møte mellom legeforeningen, psykologforening og RHF-ene 10.12 (PDF)

Prosjektmandat felles henvisningsmottak (september 2021) (PDF)​​​​​​​​

 

​Henvisere skal følge dagens praksis ved henvisning frem til de får informasjon om endrede rutiner.​

Fant du det du lette etter?