Om oss

- regionalt helseforetak som sørger for spesialisthelsetjenestetilbud


Om Helse Sør-Øst RHF

Kart

Helse Sør-Øst RHF eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Agder. 

Det arbeider tilsammen 78.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene. Foretaksgruppens årsomsetning er 79 milliarder kroner. 

Helse Sør-Øst RHF er det største av fire regionale helseforetak i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak og har et tett samarbeid med private sykehus og institusjoner.

Noen oppgaver løses gjennom flere nasjonale selskaper, som eies av de fire regionale helseforetakene i fellesskap.

Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåing mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Det arbeider omlag 160 medarbeidere i RHF-et som har hovedkontor på Hamar. 
Det er i tillegg kontorer i Skien og Tønsberg samt et møtesenter i Oslo.Spesialisthelsetjenesten

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. 

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

 • Primærhelsetjenesten drives av kommunene og har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt. 

 • Spesialisthelsetjenesten drives av de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.  Virksomheten omfatter:
  • sykehus
  • institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling
  • ambulansetjenesten
  • nødmeldingstjenesten
  • pasienttransport
  • opptreningsinstitusjoner
  • sykehusapotek
  • laboratorier


Visjoner og verdier

Visjonen

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

Verdiene

 • Kvalitet
 • Trygghet
 • Respekt

Årsrapport, årlig melding og nøkkeltall

Gå til side med oversikt over våre resultater


Administrasjon og organisering

StyretLedelsenRegionalt brukerutvalgAvdelinger og enheterOrganisasjonskart (PDF)

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud

Veileder for verneombud

Ledige stillinger

Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Se våre høringer her


Media

Her finner du informasjon om medievakt, nasjonalt profilprogram, offentlig journal med mer.

Media

   

 


 


Fant du det du lette etter?