Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i september 2022 at mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet.
Styret godkjente også at Mjøssykehuset skal ligge på Moelv.

​Saken ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

I foretaksmøtet 21. november 2022​ ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Helse Sør-Øst skal også belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette skal belyses både i mjøssykehus-alternativet og «null-pluss»-alternativet.

Fristen for dette arbeidet er satt til 10. mars 2023.

Dokumente​ne nedenfor viser beslutninger og beslutningsgrunnlag.

Sentrale dokumenter

Konseptrapport steg 1 Beslutning Videreutvikling av Sykehuset Innlandet (VSI) (PDF) Mandat for analyse av alternativer for tomt 11.02.2022 Styringsdokument godkjent i styringsgruppemøte 16.02.22 Prosjektmandat konseptfase - videreutvikling Sykehuset Innlandet 13.12.21 (PDF) Prosjektrapport fase 2 - konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF 08.12.20 (PDF) Samfunnsanalyse sykehusstruktur Innlandet fra Cowi og Vista Analyse – sammenstilling 04.12.20 (PDF) Prosjektmandat fase 2 – videreutvikling Sykehuset Innlandet 11.02.20 (PDF) Prosjektrapport fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 29.1.2020 (PDF) Prosjektmandat fase 1 – konkretisering av virksomhetsinnhold 22.05.19 (PDF)Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 08.03.19 (regjeringen.no) Kravspesifikasjon for samfunnsanalyse – sykehusstruktur Sykehuset Innlandet HF

Styringsgruppemøter

Sakslister og referat fra styringsgruppemøtene i Sykehuset Innlandet

Aktuelle styresaker

102-2022 Sykehuset Innlandet HF - Hovedprogram hovedalternativ og tomt (PDF)085-2022 Sykehuset Innlandet HF - Orientering, konseptrapport og tomt (PDF)105-2021 Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet 12.10.2021 (PDF) 058-2021 Videreføring av planer for videreutvikling av Sykehuset Innlandet (PDF) 044-2021 Videreutvikling Sykehuset Innlandet - oppsummering og vurdering av høringsinnspill (PDF)

044-2021 Vedlegg - oppsummering av høringsuttalelser (PDF)Fra styresak 004-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, kap. 2: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – virksomhetsinnhold og lokalisering. (15.01 (PDF)

Fra styresak 012-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør: Virksomhetsinnhold i nytt målbilde for Sykehuset Innlandet HF.pdf

005-2019 Saksframlegg – Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (31.1.2019)

Høring om ny sykehusstruktur

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en høringsrunde om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Høringsbrev og høringssvar finner du her. 

Tomteanalyse

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF er nå godt i gang med konseptfasens steg 1 for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. På oppdrag for Helse Sør-Øst har Sweco gjennomført en tomteanalyse. 

Fram til 20. mai kan berørte parter komme med innspill til tomteanalysens del 1 for prosjektet «Videreutvikling av Sykehuset Innlandet». Tomteanalysen omfatter vurdering av tomter for Mjøssykehus i Moelv og tomter for erstatningssykehus Hamar i null-plussalternativet.

Tomteanalyse (PDF)

Forsendelsesbrev - innspill til tomteanalyse (PDF)


Høringsinnspill
Se også Sykehuset Innlandets egen informasjonsside om fremtidig sykehusstruktur .


Aktualitetssaker

Fant du det du lette etter?