Sykehus reiser seg på Brakerøya omkranset av flere heisekraner

Nytt sykehus i Drammen

Det nye sykehuset hadde byggestart på Brakerøya i 2019. Når det står klart til bruk i 2025 vil det ersatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. 

Nytt sykehus i Drammen vil ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 


Nyheter

Fant du det du lette etter?